[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hệ thống SMS University

[/kythuat]
[tomtat]
Hệ thống SMS University
MỤC LỤC
PHẦN I: MỞ ĐẦU
PHẦN II: NỘI DUNG
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI
1.1. Tổng quan về tin nhắn SMS
1.1.1. SMS là gì?
1.1.2. Ứng dụng của tin nhắn SMS
1.1.3. Nhược điểm của tin nhắn SMS
1.2. Giới thiệu dịch vụ SMS UNIVERSITY
1.2.1. Dịch vụ thuê bao trả trước
1.2.2. Dịch vụ thuê bao trả sau
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG
CHƯƠNG III: TỔNG KẾT
3.1. Kết quả đạt được
3.2. Đánh giá và nhận xét
3.2.1. Ưu điểm
3.2.2. Khuyết điểm
3.3. Hướng phát triển của đề tài
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan