[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Mô hình hệ thống bãi giữ xe thông minh

[/kythuat]
[tomtat]
Mô hình hệ thống bãi giữ xe thông minh
MỤC LỤC
Chương 1. GIỚI THIỆU
1.1. Lý do chọn đề tài
1.2. Mục tiêu
1.3. Tình hình trong và ngoài nước
1.4. Giới hạn đề tài
Chương 2. NỘI DUNG THỰC HIỆN
2.1. Thu nhận ảnh bằng camera
2.2. Tách biển số xe
2.3. Nhị phân hóa biển số xe và xác định vùng màu trắng
2.4. Xác định vùng chứa biển số
2.5. Cắt vùng chứa biển số
2.6. Tìm góc nghiêng và xoay ảnh
2.7. Phân đoạn ký tự
2.8. Tìm vị trí cực tiểu
2.9. Nhận dạng ký tự
2.10. Mạch điều khiển động cơ
Chương 3. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ KẾT LUẬN
3.1. Kết quả đạt được

3.2. Kết luận và hướng phát triển
[/tomtat]

Bài viết liên quan