[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng ảnh nhị phân bằng phép toán hình thái học Morphology

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng ảnh nhị phân bằng phép toán hình thái học Morphology
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN !
DANH MỤC HÌNH VẼ BẢNG BIỂU SỬ DỤNG TRONG ĐỒ ÁN
LỜI MỞ ĐẦU !
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ẢNH
1.1 Giới thiệu chung về xử lý ảnh
1.2 Giới thiệu ảnh nhị phân
1.2.1 Một số khái miệm
1.2.2 Nâng cao chất lượng ảnh bằng kỹ thuật phát hiện biên và tìm xương
1.2.2.1 Phương pháp phát hiện biên.
1.2.2.2 Kỹ thuật tìm xương.
1.2.3 Nâng cao chất lượng ảnh bằng các phép toán hình thái.
1.2.4 Kết luận và vấn đề nghiên cứu:
CHƯƠNG II. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ẢNH BẰNG PHÉP TOÁN HÌNH THÁI
2.1. Khái niệm cơ bản
2.2. Các phép toán Logic liên quan đến ảnh nhị phân
2.3. Phép giãn nhị phân (Dilation)
2.4. Phép co nhị phân (Erosion)
2.5. Một số tính chất của phép toán hình thái
2.5.1. Các mệnh đề
2.5.2. Định lý
2.5.3. Hệ quả
2.6. Phép mở ảnh (Opening) và phép đóng ảnh (Closing)
2.6.1. Phép mở ảnh
2.6.2. Phép đóng ảnh
2.6.3. Các tính chất của Phép mở ảnh và phép đóng ảnh
2.7. Phép Biến đổi trúng hoặc trượt (Hit-or-Miss)
2.8. Các thuật toán cơ bản của hình thái học
2.8.1. Trích biên (Boundary Extraction)
2.8.2. Làm đầy (Region Filling)
2.8.3. Trích chọn liên thông (Extraction of Connected Components)
2.8.4. Bao Lồi (Convex Hull)
2.8.5. Làm mảnh(Thinning)
2.8.6. Tìm khung xương (Skeletonization)
CHƯƠNG III. ỨNG DỤNG CỦA PHÉP TOÁN HÌNH THÁI
3.1. Nâng cao chất lượng biên ảnh dựa vào phép toán hình thái
3.2. Sử dụng phép toán hình thái trong nối chữ đứt nét.
3.2.1. Mô tả phương pháp
3.2.2. Áp dụng phép toán hình thái
3.3. Thực Nghiệm
3.4 Giới thiệu chương trình
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan