[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng hệ thống DVTS truyền video chất lượng cao

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng hệ thống DVTS truyền video chất lượng cao
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
HÌNH ẢNH VÀ BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG DVTS
1.1. Hội nghi truyền hình(video conferencing)
1.2. Digital Video Transport System
1.2.1 Khái niệm
1.2.2. Khả dụng của DVTS mang lại
1.2.2.1. Kết nối toàn cầu
1.2.2.2. Ứng dụng trên thế giới
1.2.2.3. Ứng dụng mạng nghiên cứu và đào tạo VinaREN
CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH HỆ THỐNG VÀ MÁY CHỦ RED5
2.1. Mô hình hệ thống
2.1.1. Mô hình Peer to Peer
2.1.2. Mô hình Client – Server
2.1.3 Kiến trúc Server
2.2 Máy chủ Red5
CHƯƠNG 3: GIAO THỨC TRUYỀN VÀ CÁC CHUẨN NÉN
3.1. Giao thức truyền tải dữ liệu thời gian thực
3.1.1. Giới thiệu
3.1.2. Giao thức RTP (Real Time Transport Protocol
3.1.2.1 Định dạng RTP
3.1.2.2 . Đóng gói RTP
3.1.3. Giao thức RTMP (Real Time Messaging Protocol)
3.1.3.1. Giới thiệu
3.1.3.2. Các chế độ hoạt động của RTMP
3.1.3.3. Quá trình bắt tay
3.1.3.4. Tiêu đề RTMP
3.1.3.5. Truyền tải nhiều đối tượng AMF trên cùng một kết nối
3.1.4. So sánh giữa RTP và RTMP
3.2. Chuẩn mã hoá dữ liệu - AMF (Action Message Format)
3.2.1. AMF0
3.2.1.1 Giới thiệu
3.2.1.2 Kiểu dữ liệu AMF0
3.2.2. AMF3
3.2.2.1 Giới thiệu
3.2.2.2 Kiểu dữ liệu AMF3
3.3. Chuẩn nén âm thanh HE-AAC
3.3.1. Số hóa âm thanh
3.3.2. Chuẩn AAC
3.3.2.1 Giới thiệu
3.3.2.2 Đặc tính âm học của tai người
3.3.2.3 Hoạt động của thuật toán nén âm thanh AAC
3.3.2.4 Mô tả chi tiết về AAC
3.3.3. Chuẩn HE-AAC
3.3.3.1. Giới thiệu
3.3.3.2. Spectral Band Replication – SBR
3.3.3.3. Parametric Stereo (PS)
3.4. Chuẩn nén hình ảnh MPEG-4/H.264
3.4.1. Số hoá hình ảnh
3.4.2. Nén hình ảnh
3.4.3. Phép biến đổi Cosine rời rạc (Discrete Cosine Transform)
3.4.4. Mã hóa chiều dài thay đổi VLC (Variable Length Coding)
3.4.4.1. Giới thiệu chung
3.4.4.2. Mã Huffman
3.4.5. Kĩ thuật nén ảnh JPEG
3.4.6. Kĩ thuật nén Video H.264
3.4.6.1. Bộ mã hóa và giải mã
3.4.6.2. Cơ bản về H.264
CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH
4.1. Mô hình
4.1.1. Chương trình Server
4.1.2. Chương trình Client
4.2. Xây dựng ứng dụng
4.2.1. Ứng dụng server
4.2.2. Chương trình client
4.2.2.1 Module giao tiếp thiết bị và truyền dữ liệu lên Server
4.2.2.2 Module hiện thị âm thanh, hình ảnh từ server gửi đến
4.2.2.3 Module truyền text
4.2.2.4 Moudule coi lại video
4.3. Hoạt động Client và Server
4.3.1. Giới thiệu
4.3.2. Bắt tay trên giao thức RTMP
4.3.3. Thực hiện kết nối
4.3.4. Chat giữa các client
4.3.5. Chia sẻ âm thanh, hình ảnh và lưu trữ tại Server
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ
5.1. Kết quả đạt được
5.2. Hướng phát triển
5.3. Kiến nghị

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan