[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu chuyển cấu trúc gen cystatin 2 vào một số giống ngô thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu chuyển cấu trúc gen cystatin 2 vào một số giống ngô thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. TỔNG QUAN VỀ CÂY NGÔ (ZEA MAYS L.)
1.2. ĐẶC ĐIỂM MỌT HẠI NGÔ Sitophyllus zeamais
1.2.1. Sơ lược về mọt hại ngô
1.2.2. Đặc điểm hình thái của mọt ngô
1.3. PROTEINASE VÀ CYSTATIN
1.3.1. Proteinase và các loại proteinase
1.3.2. Proteinase inhibitor và Cystatin
1.4. CHUYỂN GEN Ở THỰC VẬT
1.4.1. Phương pháp chuyển gen vào thực vật thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens
1.4.2. Các nghiên cứu chuyển gen ở ngô
Chương 2: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ
2.1.1. Vật liệu
2.1.2. Hóa chất, thiết bị sử dụng
2.1.3. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Chuẩn bị mẫu
2.2.2. Khử trùng mẫu
2.2.3. Tạo dịch huyền phù
2.2.4. Nhiễm khuẩn và đồng nuôi cấy
2.2.5. Diệt khuẩn, nuôi cấy và chọn lọc mô sẹo chuyển gen
2.2.6. Phương pháp tái sinh cây từ mô sẹo, tạo rễ và cho cây ra đất
2.2.7. Phương pháp bố trí thí nghiệm thử các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng chuyển gen của ngô
2.2.8. Đánh giá, phân tích kết quả chuyển gen
Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1 Chuyển vector mang gen Cystatin2 vào 2 giống ngô nghiên cứu
3.2. Kết quả kiểm tra cây ngô mang gen Cys2 sau khi chuyển gen
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan