[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thiết kế và chế tạo máy uốn móc tự động CBS-ST

[/kythuat]
[tomtat]
Thiết kế và chế tạo máy uốn móc tự động CBS-ST
MỤC LỤC
Chương 1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
1.1. Lý do chọn đề tài
1.2. Tổng quan nghiên cứu đề tài
1.3. Mục tiêu nghiên cứu
1.4. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
1.5. Phương pháp nghiên cứu của đề tài
1.6. Kết cấu của đề tài
Chương 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT
Chương 3 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CÔNG TY TNHH SX – TM - DV ANH HOÀNG
Chương 4 THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY UỐN MÓC TỰ ĐỘNG CBS - ST
4.1. Cơ sở thiết kế máy uốn móc tự động CBS - ST
4.2. Phương án thiết kế cơ khí – tổng quan hệ thống[2]
4.3. Ưu – nhược điểm khi sản xuất bằng máy CBS - ST
4.4. So sánh năng suất – hiệu quả kinh tế

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan