[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thiết kế và chế tạo máy TARO REN bán tự động

[/kythuat]
[tomtat]
Thiết kế và chế tạo máy TARO REN bán tự động
MỤC LỤC
PHẦN I GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU
1.1 Lý do chọn đề tài
1.2 Tổng quan lịch sử nghiên cứu đề tài
1.3 Mục tiêu nghiên cứu
1.4 Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
1.5 Phương pháp nghiên cứu của đề tài
1.6 Kết cấu của đề tài
PHẦN II THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY TARO REN BÁN TỰ ĐỘNG
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
1.1 Kiến thức cơ bản về ren và taro [4]
1.2 Tên và ký hiệu các bộ phận của ren
1.3 Cấu tạo của mũi taro cắt ren trong – xác định đường kính lỗ để taro
1.4 Khái niệm về taro, dung dịch tưới nguội khi taro [4]
1.5 Tác dụng của rãnh thoát phoi
1.6 Ưu điểm của mũi taro xoắn
1.7 Phòng ngừa mũi taro gãy [4]
1.8 Những điểm cần chú ý khi taro ren
1.9 Kiến thức cơ bản về khoan trước khi taro [5]
1.10 Vật liệu gia công [6]
1.11 Các loại máy taro đang có trên thị trường
1.12 Kết luận
CHƯƠNG II: HIỆN TRẠNG DOANH NGHIỆP
2.1 Các phương pháp taro truyền thống tại doanh nghiệp
2.2 Kết luận
CHƯƠNG III: THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY TARO REN BÁN TỰ ĐỘNG
3.1 Cơ sở thiết kế máy taro bán tự động
3.2 Phương án thiết kế cơ khí – tổng quan hệ thống
3.3 Lựa chọn thiết bị
3.4 Ưu – nhược điểm khi taro bằng máy bán tự động
3.5 So sánh năng suất – hiệu quả kinh tế
3.6 Một số hình ảnh thực tế của máy taro bán tự động
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan