[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xét ảnh hưởng của sàn dự ứng lực trong kết cấu khung nhà nhiều tầng

[/kythuat]
[tomtat]
Xét ảnh hưởng của sàn dự ứng lực trong kết cấu khung nhà nhiều tầng
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ KẾT CẤU BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC VÀ SÀN DỰ ỨNG LỰC
1.1 Các khái niệm
1.2 Sàn dự ứng lực
1.3 Các vấn đề cần quan tâm trong sàn DƯL
1.4 Biện pháp thi công sàn dự ứng lực
1.5 Kết luận
CHƯƠNG 2 XÂY DỰNG MÔ HÌNH KHUNG KHÔNG GIAN SÀN KHÔNG DẦM
2.1 Mô hình khung không gian sàn không dầm, không dự ứng lực
2.2 Mô hình khung không gian sàn không dầm, có dự ứng lực
2.3 Phương pháp khảo sát nội lực trong khung không gian có sàn DƯL
CHƯƠNG 3 ẢNH HƯỞNG CỦA SÀN DỰ ỨNG LỰC TRONG KHUNG NHÀ NHIỀU TẦNG GIAI ĐOẠN THI CÔNG ĐẾN LÚC ĐƯA VÀO SỬ DỤNG
3.1 Giai đoạn thi công
3.2 Giai đoạn hoàn thiện, chưa sử dụng
3.3 Giai đoạn công trình hoàn thiện và đưa vào sử dụng
CHƯƠNG 4 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
4.1. Kết luận chung
4.2. Ưu và khuyết điểm của đề tài
4.3. Kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
[/tomtat]

Bài viết liên quan