[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thiết kế và thi công khuôn dập thùng xe rùa


[/kythuat]
[tomtat]
Thiết kế và thi công khuôn dập thùng xe rùa
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU
CHƯƠNG 2 CÔNG NGHỆ DẬP TẤM VÀ LÝ THUYẾT BIẾN DẠNG DẺO CỦA KIM LOẠI
2.1 Tổng quan về tầm ảnh hưởng của công nghệ đến thực tiễn
2.1.1 Sự phát triển của chuyên nghành gia công áp lực (GCAL)
2.1.2 Phát triển lý thuyết biến dạng dẻo
2.1.3 Ứng dụng CAD/ CAM/ CIM trong các khâu sản xuất
2.1.4 Tạo ra các phương pháp gia công đặc biệt
2.2 Công nghệ dập tạo hình tấm
2.2.1 Khái niệm
2.2.2 Phân loại
2.2.3 Lĩnh vực ứng dụng
2.2.4 Ưu nhược điểm của phương pháp dập tấm
2.2.5 Các nguyên công chính
2.2.5.1 Nguyên công cắt hình và đột lổ
2.2.5.2 Nguyên công uốn tấm
2.2.5.3 Nguyên công dập vuốt
2.2.5.4 Các nguyên công khác
2.3 Lý thuyết biến dạng dẻo kim loại
2.3.1 Cơ sở vật lý của quá trình biến dạng
2.3.1.1 Khái quát về quá trình biến dạng
2.3.1.2 Hóa bền biến dạng
2.3.1.2 Các quá trình kích hoạt nhiệt
2.3.1.3 Ứng suất chảy và đường cong chảy
2.4 Cơ học quá trình biến dạng
2.4.1 Ứng suất
2.4.2 Biến dạng
2.4.3 Quan hệ giữa ứng suất và biến dạng
2.4.4 Điều kiện dẻo
2.4.5 Những nguyên tắc định luật trong biến dạng dẻo
CHƯƠNG 3 THIẾT KẾ VÀ TÁCH KHUÔN CHI TIẾT VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA PRO ENGINEER 5.0
3.1 Phần mềm pro engineer 5.0
3.1.1 Thiết kế 2D
3.1.2 Thiết kế part 3D
3.2 Thiết kế chi tiết thùng xe rùa
3.3 Tách khuôn chi tiết
CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH SẢN PHẨM VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA ETA/ DYNAFORM 5.6
4.1 Phần mềm eta/ DYNAFORM 5.6
4.2 Thiết lập các điều kiện biên cho chi tiết
4.3 Thông số dập
4.3 Kết quả sơ bộ
4.4 Kết quả mô phỏng
CHƯƠNG 5 GIA CÔNG KHUÔN CHI TIẾT VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA MASTERCAM X4
5.1 Phần mềm Mastercam
5.1.1 Giao diện chính
5.1.2 Modul lathe (modul lập trình tiện chi tiết)
5.1.3 Modul mill (modul lập trình phay chi tiết)
5.1.4 Modul wire EDM (modul lập trình cắt dây)
5.1.5 Modul router (modul chuyên lập trình cho Woodcam)
5.2 Thiết lập thông số công nghệ cho chi tiết
5.2.1 Thiết lập thông số cho khuôn cavity
5.2.2 Thiết lập thông số phay thô bề mặt cavity
5.2.3 Thiết lập thông số phay tinh bề mặt cavity
5.2.4 Chương trình G- code từ các các thông số đã mô phỏng
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan