[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thiết kế và thi công máy dập tự động ROLLER CAP

[/kythuat]
[tomtat]
Thiết kế và thi công máy dập tự động ROLLER CAP
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
PHẦN NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.1 Đặt vấn đề.
1.2 Giới thiệu thiết bị.
CHƯƠNG 2 KHÁI QUÁT THỰC TẾ TẠI CÔNG TY VÀ Ý TƯỞNG THIẾT KẾ
2.1 Quá trình sản xuất tại công ty.
2.2 Ý tưởng thiết kế.
CHƯƠNG 3 QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ CƠ KHÍ VÀ HOÀN CHỈNH MÁY DẬP ROLLER CAP KESHIPON
3.1 Cấu tạo máy Keshipon.
3.2 Thiết kế máy giai đoạn 1:
3.3 Thiết kế máy giai đoạn 2:
3.4 Tìm hiểu phễu rung.
3.5 Phễu rung hoàn chỉnh và thực tế tại công ty.
3.6 Thiết kế phần điều khiển.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan