[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tìm hiểu quy trình sản xuất điện năng trong các nhà máy nhiệt điện. Đi sâu nghiên cứu quy trình vận hành an toàn thiết bị điện

[/kythuat]
[tomtat]
Tìm hiểu quy trình sản xuất điện năng trong các nhà máy nhiệt điện. Đi sâu nghiên cứu quy trình vận hành an toàn thiết bị điện
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN
1.1 GIỚI THIỆU CHUNG
1.2 PHÂN LOẠI NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN
CHƯƠNG 2 GIỚI THIỆU MỘT SỐ THIẾT BỊ ĐIỆN CHÍNH TRONG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN
2.1 MÁY PHÁT ĐIỆN ĐỒNG BỘ
2.1.1 Khái niệm chung
2.1.2 Hệ thống làm mát
2.1.3 Hệ thống kích từ
2.1.4 Thiết bị tự động điều chỉnh kích từ (TĐK)
2.1.5 Thiết bị diệt từ
2.2 MÁY BIẾN ÁP (MBA)
2.2.1 Phân loại và tham số của MBA
2.2.2 Tổ nối dây của MBA
2.2.3 Làm mát MBA
2.2.4 Khả năng tải của MBA
2.3 KHÍ CỤ ĐIỆN
2.3.1 Khái niệm chung
2.3.2 Máy cắt điện cao áp
2.3.3 Dao cách ly
2.3.4 Cầu chì
2.3.5 Kháng điện
2.3.6 Biến áp đo lường
2.3.7 Khí cụ điện hạ áp
2.3.8 Công tắc tơ
2.3.9 Khởi động từ
CHƯƠNG 3. QUY TRÌNH VẬN HÀNH AN TOÀN TRONG MỘT SỐ THIẾT BỊ ĐIỆN TRONG NHÀ MÁY ĐIỆN
3.1 MÁY PHÁT ĐIỆN VÀ MÁY BÙ ĐỒNG BỘ
3.2 ĐỘNG CƠ ĐIỆN
3.3 MÁY BIẾN ÁP, MÁY BIẾN ÁP TỰ NGẪU VÀ CUỘN DÂY KHÁNG CÓ DẦU
3.4 HỆ THỐNG PHÂN PHỐI ĐIỆN (HPĐ)
3.5 HỆ THỐNG ÁC QUY
3.6 ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN TRÊN KHÔNG (ĐDK)
3.7 ĐƯỜNG CÁP ĐIỆN LỰC
3.8 BẢO VỆ RƠLE VÀ TỰ ĐỘNG ĐIỆN (BRT)
3.9 TRANG BỊ NỐI ĐẤT
3.10 BẢO VỆ CHỐNG QUÁ ĐIỆN ÁP
3.11 TRANG BỊ ĐO LƯỜNG ĐIỆN
3.12 CHIẾU SÁNG
3.13 TRẠM ĐIỆN PHÂN
3.14 DẦU NĂNG LƯỢNG
3.15 CHỈ HUY ĐIỀU ĐỘ - THAO TÁC
3.16 THAO TÁC ĐÓNG CẮT CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan