[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tìm hiểu động cơ một chiều không chổi than (BLDC)

[/kythuat]
[tomtat]
Tìm hiểu động cơ một chiều không chổi than (BLDC)
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU KHÔNG CHỔI THAN
1.1. GIỚI THIỆU VỀ ĐỘNG CƠ BLDC
1.2. CẤU TẠO ĐỘNG CƠ BLDC
1.2.1. Stato
1.2.2. Roto
1.2.3. Cảm biến vị trí Hall sensor
1.2.4. Bộ phận chuyển mạch điện tử (Electronic commutator)
1.3. NGUYÊN LÍ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘNG CƠ BLDC
1.4. CÁC HỆ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN DÙNG ĐỘNG CƠ BLDC
1.4.1. Truyền động không đảo chiều (truyền động một cực tính)
1.4.2. Truyền động có đảo chiều (truyền động hai cực tính)
1.5. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VỀ ĐIỆN CỦA ĐỘNG CƠ BLDC
1.5.1. Momen điện từ
1.5.2. Đặc tính cơ và đặc tính làm việc của động cơ BLDC
1.5.3. Sức phản điện động
CHƯƠNG 2. MÔ HÌNH TOÁN HỌC VÀ PHUƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ BLDC
2.1. MÔ HÌNH TOÁN HỌC
2.1.1. Mô hình toán học
2.1.2. Momen điện từ
2.1.3. Phương trình động học của động cơ BLDC
2.1.4. Phương trình đặc tính cơ của động cơ một chiều không chổi than
2.1.5. Sơ đồ cấu trúc của động cơ BLDC
2.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ BLDC.
2.2.1. Phương pháp điều khiển bằng tín hiệu cảm biến Hall-phương pháp 6 bước
2.2.2. Điều khiển bằng phương pháp PMW.
2.2.3. Điều khiển điện áp hình sin.
2.2.4. Điều khiển động cơ BLDC không sử dụng cảm biến(sensorless control)
2.2.5. Điều khiển vòng kín động cơ BLDC.
CHƯƠNG 3. THỰC HIỆN ĐIỀU KHIỂN CHO ĐỘNG CƠ BLDC
3.1. ĐẶT VẤN ĐỀ.
3.1.1. Giới thiệu về vi điều khiển DSPIC30F4011
3.1.1.1. Ngắt của DSPIC30F4011
3.1.1.2. Cổng vào ra của DSPIC30F4011
3.1.1.3. Các bộ định thời
3.1.1.4. Module chuyển đổi tương tự - số ADC 10bit
3.1.1.5. Module PWM điều khiển động cơ
3.1.2. Thiết kế mạch điều khiển Động cơBLDCdùng DSPIC30F4011
3.1.2.1. Module xử lý trung tâm
3.1.2.2. Hệ thống phản hồi dòng điện
3.1.2.3. Mạch phản hồi tốc độ
3.1.2.4. Một số cấu trúc khác
3.1.3. Thiết kế mạch đệm cho bộ nghịch lưu
3.1.3.1. IC HCPL 316J
3.1.3.2. Mạch đệm cho mỗi van IGBT
3.1.3.3. Nguồn cấp cho từng module của mạch đệm
3.1.3.4. Mạch đệm của cả 6 van IGBT
3.1.4. Viết chương trình điều khiển cho động cơ
3.1.4.1. Lập trình cho mạch vòng hở
3.1.4.2. Chương trình mạch vòng kín
3.2.THIẾT KẾ MẠCH LỰC CHO ĐỘNG CƠ BLDC
3.2.1. Giới thiệu về các bộ biến đổi cho động cơBLDC
3.2.2. Biến áp tự ngẫu
3.2.3. Mạch chỉnh lưu
3.2.4. Mạch nghịch lưu
3.2.4.1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của IGBT
3.2.4.2. Đặc tính đóng cắt của van IGBT
3.2.4.3. Lựa chọn mạch nghịch lưu
3.2.5. Tính toán tham số mạch lực
3.2.5.1. Tính chọn mạch chỉnh lưu
3.2.5.2. Tính chọn mạch nghịch lưu
3.2.5.3. Tính chọn tụ lọc
CHƯƠNG 4. TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CẤU TRÚC HỆ TRUYỀN ĐỘNGVÀ MÔ PHỎNG
4.1. TỔNG HỢP CÁC BỘ ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ VÀ DÒNG ĐIỆN CHO ĐỘNG CƠ BLDC
4.1.1. Mô hình 1 pha của động cơ một chiều không chổi than
4.1.2.Tổng hợp các bộ điều chỉnh của Động cơ BLDC
4.1.3. Mô hình hệ thống điều khiển 1 pha Động cơ BLDC
4.1.4. Hàm truyền đạt của các khối chức năng trong mô hình hệ điều khiển
4.1.4.1. Khối bộ biến đổi
4.1.4.2. Khâu đo dòng điện - phản hồi dòng
4.1.4.3. Khâu đo tốc độ - phản hồi tốc độ
4.1.5. Tổng hợp mạch vòng dòng điện
4.1.6. Tổng hợp mạch vòng tốc độ
4.1.7. Mô phỏng mô hình một pha của động cơ BLDC
4.2. Xây dựng và mô phỏng mô hình 3 pha của động cơ BLDC
4.2.1. Xây dựng tổng quan mô hình hệ điều khiển động cơ BLDC
4.2.2. Mô hình động cơ BLDC
4.2.2.1. Phần mạch điện
4.2.2.2. Phần tính toán momen
4.2.2.3. Khối tạo dạng sức phản điện động
4.2.3. Mô hình bộ chuyển mạch điện tử - nghịch lưu nguồn áp
4.2.4. Khối Bộ điều khiển
4.2.4.1. Khối Rw
4.2.4.2. Khối tạo dạng dòng điện
4.2.4.3. Khối Ri
4.2.4.4. Khối Pulse Generator
4.2.5. Một số khối chức năng khác
4.2.5.1. Khối phản hồi tốc độ
4.2.5.2. Khối phản hồi dòng điện
4.2.6. Một số chương trình phục vụ cho mô hình hệ điều khiển
4.2.7. Mô phỏng mô hình hoàn chỉnh hệ thống điều khiển động cơ BLDC
4.2.8. Kết quả mô phỏng hệ thống điều khiển Động cơ BLDC
4.2.9. Nhận xét kết quả mô phỏng
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan