[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thiết kế mạch giám sát đồng hồ điện công nghiệp

[/kythuat]
[tomtat]
Thiết kế mạch giám sát đồng hồ điện công nghiệp
MỤC LỤC
LIỆT KÊ HÌNH VẼ
LIỆT KÊ BẢNG
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề.
1.2. Mục tiêu đề tài.
1.3. Nội dung nghiên cứu.
1.4. Giới hạn đề tài.
1.5. Ý nghĩa thực tiễn.
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
2.1. Giao thức MODBUS – RTU
2.1.1. MODBUS là gì?
2.1.2. Nguyên tắc hoạt động của MODBUS RTU.
2.1.3. Bản đồ bộ nhớ MODBUS.
2.1.4. Đọc và viết dữ liệu.
2.1.5. MODBUS chế độ RTU.
2.2. Chuẩn RS232.
2.2.2. Những đặc điểm cần lưu ý trong chuẩn RS232.
2.2.3. Các mức điện áp thường truyền.
2.2.4. Cổng RS232 trên PC.
2.2.5. Truyền dữ liệu.
2.2.6. Mạch chuẩn giao tiếp RS232 dùng IC max232.
2.3. Chuẩn RS485.
2.3.1. Một số vấn đề liên quan đến chuẩn RS485.
2.3.2. Các kiểu mẫu truyền nhận trong RS485.
2.4. Kỹ thuật CRC.
2.4.1. Lý thuyết CRC.
2.4.2. Thuật toán CRC
2.5. Chuẩn truyền I2C.
2.5.1. Các hàm thiết lập I2C.
2.5.2. Định dạng dữ liệu truyền
2.5.3. Định dạng địa chỉ thiết bị.
2.5.4. Phương thức truyền dữ liệu tới Slave
2.6. Đồng hồ Selec MFM – 383.
2.6.1. Giới thiệu đồng hồ tủ điện đa năng Selec MFM 383.
2.6.2. Thông số kỹ thuật.
CHƯƠNG 3: CÁC LINH KIỆN SỬ DỤNG
3.1. PIC 24FJ128GB206.
3.2. Reatime DS1302.
3.3. MAX485.
3.4. EEPROM 24LC256.
3.5. 74LVC1T45.
3.6. Graphic LCD 128x64.
3.7. 74ALVC164245/SO.
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG
4.1. Sơ đồ khối hệ thống.
4.1.1. Sơ đồ nguyên lý khối hiển thị.
4.1.2. Sơ đồ nguyên lý khối lưu trữ và đồng hồ thời gian thực.
4.1.3. Sơ đồ nguyên lý khối giao tiếp RS485
4.1.4. Sơ đồ nguyên lý khối nguồn.
4.2. Sơ đồ nguyên lý
4.3. Lưu đồ giải thuật.
Chương 5: KẾT LUẬN
5.1. Các điểm đạt và chưa đạt được.
5.1.1. Các điểm đạt được
5.1.2. Các điểm chưa đạt.
5.2. Hướng phát triển đề tài.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan