[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu và chế tạo xe tự hành vận chuyển hàng hóa


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu và chế tạo xe tự hành vận chuyển hàng hóa
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN
1.1 Các Dữ Kiện Khi Khảo Sát Thực Tế
1.2 Xe AGV Là Gì ?
1.3 Lịch Sử Phát Triển Của AGV
1.4 Phân Loại AGV
1.5 Tình Hình Nghiên Cứu Trong Và Ngoài Nước
1.6 Mục Tiêu Hướng Đến Của Đề Tài
CHƯƠNG 2 NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VÀ LÝ THUYẾT
2.1 Các Thành Phần Của Xe AGV
2.2 Quy Trình Hoạt Động
2.3 Lựa Chọn Và Thi Công Cơ Khí
CHƯƠNG 3 KẾT LUẬN
3.1 Hệ Thống Xe AGV
3.2 Đánh Giá Và Nhận Xét
3.3 Kết Quả Quá Trình Thử Nghiệm
3.4 Đánh Giá Hiệu Quả Kinh Tế
3.5 Hướng Phát Triển
3.6 Giấy Xác Nhận Chuyển Giao Công Nghệ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤC LỤC ĐÍNH KÈM
[/tomtat]

Bài viết liên quan