[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng hệ thống IP Call Center sử dụng mã nguồn mở

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng hệ thống IP Call Center sử dụng mã nguồn mở
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU
1.1. Lý do chọn đề tài
1.2. Nội dung luận văn
1.3. Những hạn chế trong quá trình thực hiện
CHƯƠNG 2. TÌM HIỂU LÝ THUYẾT
2.1. lý thuyết VoIP
2.2. IP CALL CENTER
2.3. IP PBX và những tính năng hệ thống
2.4. LINUX và những vấn đề cần quan tâm
2.5. ASTERISK và những vấn đề cần quan tâm
CHƯƠNG 3. CẤU HÌNH HỆ THỐNG
3.1. Cách cài đặt hệ điều hành LINUX
3.2. Cài đặt gói ASTERISK 1.4.0.2 và giao diện FREE PBX
3.3. Phần mềm X-LITE 3.0
3.4. Phần mềm ZOIPER
3.5. Cấu hình chức năng trong FREE PBX cho hệ thống
CHƯƠNG 4. TỔNG KẾT

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan