[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thiết kế cung cấp điện cho cảng Đình Vũ Hải Phòng

[/kythuat]
[tomtat]
Thiết kế cung cấp điện cho cảng Đình Vũ Hải Phòng
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Chương 1 TỔNG QUAN VỂ CUNG CẤP ĐIỆN CẢNG ĐÌNH VŨ
1.1. Giới thiệu chung về cảng Đình Vũ
1.2. Cơ cấu tổ chức trung tâm điện lực cảng Đình Vũ
1.3. Những vấn đề cung cấp điện cho cảng
Chương 2 XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CẢNG ĐÌNH VŨ
2.1. Đặt vấn đề
2.2. Những yêu cầu về cung cấp điện cho cảng Đình Vũ
2.3. Các phương pháp xác định phụ tải tính toán
2.4. Tính phụ tải tính toán các khu vực và toàn cảng
Chương 3 THIẾT KẾ MẠNG CAO ÁP CHO CẢNG ĐÌNH VŨ
3.1. Đặt vấn đề
3.2. Lựa chọn sơ đồ trạm phân phối và trạm biến áp khu vực
3.3. Chọn và kiểm tra các thiết bị cao áp
Chương 4 THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN HẠ ÁP CẢNG ĐÌNH VŨ
4.1. Lựa chọn sơ đồ đi dây mạng điện
4.2. Tính chọn nguồn dự phõng cho các khu vực
4.3. Lựa chọn các thiết bị cho trạm biến áp
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan