[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thiết kế cung cấp điện cho xã Lâm Động huyện Thuỷ Nguyên tỉnh Hải Phòng

[/kythuat]
[tomtat]
Thiết kế cung cấp điện cho xã Lâm Động huyện Thuỷ Nguyên tỉnh Hải Phòng
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ XÃ LÂM ĐỘNG
1.1 Điều kiện tự nhiên – kinh tế của xã
1.2 Nhu cầu phụ tải điện của xã
1.3 Thống ke phụ tải điện của xã
CHƯƠNG 2. LỰA CHỌN CÁC PHẦN TỬ CỦA SƠ ĐỒ CẤP ĐIỆN XÃ LÂM ĐỘNG
2.1. Đặt vấn đề
2.2. Các phương pháp xác định phụ tải điện
2.3. Tính toán phụ tải điện xã lâm động
2.4. Lựa chọn các phương án cấp điện
2.5. Lựa chọn các thiết bị điện cao áp
2.6. Tính toán lựa chọn thiết bị phía hạ áp
CHƯƠNG 3. BẢO VỆ CHỐNG SÉT VÀ NỐI ĐẤT
3.1. Khái niệm về sét
3.2. Các thiết bị chống sét
3.3. Kựa chọn thiết bị chống sét
3.4. Nói đất
KÊT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan