[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thiết kế hệ thống báo cháy cho toà nhà Hải Phòng Tower

[/kythuat]
[tomtat]
Thiết kế hệ thống báo cháy cho toà nhà Hải Phòng Tower
MỤC LỤC
DANH SÁCH CÁC HÌNH VẼ
DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU
DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU
Chương 1: HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG
1.1 KHÁI NIỆM, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
1.2 PHÂN LOẠI HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG
1.2.1 Hệ thống báo cháy thông thường
1.2.2 Hệ thống báo cháy địa chỉ
1.3 CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ THỐNG
1.3.1 Trung tâm báo cháy
1.3.2 Thiết bị đầu vào
1.3.3 Thiết bị đầu ra
1.4 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG
1.5 CấU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOạT ĐộNG CÁC THIẾT BỊ
1.5.1 Tủ báo cháy trung tâm
1.5.2 Đầu báo cháy
1.5.2.1 Đầu báo khói
1.5.2.2 Đầu báo nhiệt
1.5.3 Nút ấn báo cháy trực tiếp
1.5.4 Thiết bị đầu ra
1.5.4.1 Chuông báo cháy
1.6 TÍCH HỢP CÁC Hệ THỐNG KỸ THUẬT TRONG CÔNG TRÌNH....
1.6.1 Hệ thống BMS
1.6.2 Hệ thống kiểm soát cửa tự động
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ TÍNH TOÁN, THIếT KẾ HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG
2.1 MỤC ĐÍCH VÀ CÁC YÊU CẦU CHUNG
2.2 CÁC TIÊU CHUẨN VÀ YÊU CẦU THIẾT KẾ
2.3 CƠ SỞ TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ HỆ THỐNG
2.3.1 Đầu báo cháy dạng khói
2.3.2 Đầu báo cháy dạng nhiệt
2.4 TRUNG TÂM BÁO CHÁY
2.5 HỘP NÚT ẤN BÁO CHÁY
2.6 CÁC BỘ PHẬN LIÊN KếT.
2.7 NGUỒN ĐIỆN CHO HỆ THỐNG
Chương 3: Thiết kế hệ thống báo cháy nhà Hải Phòng Tower
3.1 HẢI PHÒNG TOWER VÀ CÁC YÊU CẦU LIÊN QUAN CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
3.2 THIếT KẾ PHẦN CỨNG
3.2.1 Tính toán khối lượng và xác định vị trí lắp đặt các thiết bị
3.2.2 Lựa chọn hệ thống báo cháy tự động
3.2.3 Thông số kỹ thuật chi tiết các thiết bị được lựa chọn
3.2.3.1. Tủ báo cháy trung tâm EST3 – 3CAB 21
3.2.3. Card kết nối thiết bị 2 loop – 3 SDDC1
3.2.3.3 Card hỗ trợ kết nối
3.2.3.4. Tủ hiển thị phụ 3-LCDANN
3.2.3.5. Các loại đầu báo dạng điểm
3.3 THIẾT KẾ SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan