[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xác thực sinh trắc học khuôn mặt trên thiết bị di động


[/kythuat]
[tomtat]
Xác thực sinh trắc học khuôn mặt trên thiết bị di động
MỤC LỤC
KÝ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT
DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ SINH TRẮC HỌC
1.1. Tổng quan về sinh trắc học
1.1.1. Hệ thống sinh trắc học
1.1.1.1. Hệ thẩm định (Verification):
1.1.1.2. Nhận dạng (Identification, Recognition):
1.1.1.3. Các thành phần chức năng chủ yếu
1.1.1.4. Hoạt động của hệ thống
1.1.2. Đánh giá hiệu năng và chất lượng hoạt động của hệ sinh trắc học
1.1.3. Hệ thống an ninh bảo mật dựa trên sinh trắc học
1.2. Thiết bị di động
1.2.1. Sự phát triển của thiết bị di động
1.2.1.1. Điện thoại di động thay cho máy tính truyền thống
1.2.1.2. Điện thoại di động thay cho ví tiền
1.2.1.3. Điện thoại di động thay cho chìa khóa
1.2.1.4. Điện thoại di động giúp giải phóng trí óc
1.2.1.5. Điện thoại di động giúp theo dõi dịch vụ y tế, kỹ thuật
1.2.1.6. Điện thoại di động giúp thay cho trợ lý cá nhân
1.2.2. Hệ điều hành Android
1.2.2.1. Lịch sử phát triển Anroid
1.2.2.2. Tính Năng Mở
1.2.2.3. Các ứng dụng
1.3. Các hệ thống xác thực trên thiết bị di động
1.3.1. Rủi ro
1.3.1.1. Thiết bị bị mất cắp
1.3.1.2. Cho mượn thiết bị
1.3.1.3. Virus tấn công thiết bị
1.3.2. Các yếu tố xác thực
1.3.2.1. Cái bạn biết
1.3.2.2. Cái bạn có
1.3.2.3. Sinh trắc học
1.4. Các công nghệ xác thực sinh trắc học đã được ứng dụng
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP RÚT TRÍCH ĐẶC TRƯNG
2.1. Các đặc trưng sinh trắc học khuôn mặt
2.1.1. Phương pháp xác định khuôn mặt
2.1.1.1. Hướng tiếp cận dựa trên tri thức
2.1.1.2. Hướng tiếp cận dựa trên đặc trưng không thay đổi
2.1.1.2.1. Các đặc trưng khuôn mặt
2.1.1.2.2 Kết cấu
2.1.1.2.3 Sắc màu của da
2.1.1.2.4 Đa đặc trưng
2.1.1.3 Hướng tiếp cận dựa trên so khớp mẫu
2.1.1.4 Hướng tiếp cận dựa trên diện mạo
2.2.2 Khó khăn và thử thách trong bài toán xác định khuôn mặt người
2.3. Phương pháp rút trích đặc trưng
2.3.1. Eigenfaces
2.3.2. Fisherfaces
2.3.3. Biểu đồ Local Binary Pattern
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP BẢO MẬT MẪU SINH TRẮC HỌC
3.1. Các phương pháp bảo mật mẫu sinh trắc
3.1.1. Satling
3.1.1.1. Thuận lợi
3.1.1.2. Hạn chế
3.1.2. Noninvertible transform
3.1.2.1. Thuận lợi
3.1.2.2. Hạn chế
3.1.3. Key-binding biometric cryptosystem
3.1.3.1. Thuận lợi
3.1.3.2. Hạn chế
3.1.4. Key generating biometric cryptosystem
3.1.4.1. Thuận lợi
3.1.4.2. Hạn chế
3.2. Phương pháp bảo mật Fuzzy Extractor và Secure Sketch
3.2.1. Secure Sketches
3.2.2. Fuzzy Extractors
3.2.3. Các định nghĩa
CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG MÔ HÌNH THỰC NGHIỆM
4.1. Xây dựng mô hình
4.1.1. Phương pháp xây dựng
4.1.1.1. Các giai đoạn tiến trình
4.1.1.2. Rút trích đặc trưng
4.1.1.2.1. Eigenfaces
4.1.1.2.2. Fisherfaces
4.1.1.2.3. Biểu đồ Local Binary Patterns
4.1.1.3. Lượng tử
4.1.1.4. Tạo sketch
4.1.1.5. Phục hồi đặc trưng
4.1.1.6. Phân tích bảo mật
4.1.2. Thí nghiệm
4.1.2.1. Eigenfaces
4.1.2.2. Fisherfaces
4.1.2.3. Biểu đồ Local Binary Patterns
4.2. Thiết kế ứng dụng
4.3. Giao diện ứng dụng
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan