[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng ứng dụng mô phỏng hỗ trợ học tập môn lắp ráp và cài đặt máy tính


[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng ứng dụng mô phỏng hỗ trợ học tập môn lắp ráp và cài đặt máy tính
MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CHUNG
1.1. Giới thiệu về IT Essentials Vituarl Desktop
1.1.1. LEARN
1.1.2. TEST
1.1.3 EXPLORER
1.2. Ưu điểm, khuyết điểm của IT Essentials Vituarl Desktop
1.3. Các bài báo, nghiên cứu, luận văn trong nước về đề tài liên quan đến cấu trúc máy tính
1.4. Các chương trình mô phỏng khác
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
2.1. Tổng quan phần cứng
2.1.1. Lịch sử của máy tính cá nhân
2.1.2. Nhiệm vụ của các thiết bị trong hệ thống máy tính
2.2. .NET Framework
2.2.1. Tổng quan
2.2.2. Kiến trúc .NET Framework
2.2.3. Lịch sử phát triển
2.2.4. Các thành phần chính của .NET Framework
2.3. WPF
2.4. XAML
2.4.1. XAML là gi?
2.4.2. Các biến thể của XAML
2.4.3. Biên dịch XAML
2.5. Ngôn ngữ C#
2.5.1. C# là ngôn ngữ đơn giản
2.5.2. C# là ngôn ngữ hiện đại.
2.5.3. C# là ngôn ngữ hướng đối tượng
2.5.4. C# là ngôn ngữ ít từ khóa
2.5.5. C#là ngôn ngữ hướng module
2.5.6. C# là ngôn ngữ mạnh mẽ và cũng mềm dẻo
2.5.7. C# sẽ là một ngôn ngữ phổ biến
2.5.8. Ngôn ngữ C# và những ngôn ngữ khác
2.6. Hệ quản trị Cơ Sở Dữ Liệu Microsoft SQL Server 2008 Developer Edition
2.6.1. Tổng quan
2.6.2. Những điểm mới trong SQL Server 2008
2.7. Actionscript 3.0
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH
3.1. Qui trình
3.2. Phân tích và thiết kế
3.2.1 Xác định thực thể
3.2.2. Mô hình ERD (Entity Relationship DiagRAM)
3.2.3. Mô hình vật lý
3.2.4. Sơ đồ phân cấp chức năng (BFD - Business Functional DiagRAM)
3.2.5.Sơ đồ ngữ cảnh (DFD mức 0)
3.2.6. Sơ đồ DFD mức 1
3.3. Báo cáo kết quả đạt được
3.3.1. Ứng dụng chạy trên chế độ Step by step
3.3.2. Ứng dụng chạy trên chế độ luyện tập
3.3.3. Chức năng xây dựng cấu hình máy tính
3.3.4. Các chức năng quản lý các linh kiện máy tính
3.3.4. Các chức năng quản lý bài tập
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan