[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Cách đặt tên sản phẩm của người Trung Quốc

[/kythuat]
[tomtat]
Cách đặt tên sản phẩm của người Trung Quốc
MỤC LỤC
I. PHẦN MỞ ĐẦU
II. NỘI DUNG
CHƯƠNG 1: NGUYÊN TẮC VÀ KỸ XẢO ĐẶT TÊN SẢN PHẨM CỦA NGƯỜI TRUNG QUỐC
1.1 Định nghĩa thương hiệu sản phẩm
1.2 Nguyên tắc đặt tên sản phẩm
1.2.1 Ngắn gọn súc tích
1.2.2 Danh phù hợp với thực
1.2.3 Nghe ấn tượng
1.2.4 Ý nghĩa tốt đẹp
1.2.5 Phù hợp tâm lý người tiêu dùng
1.3 Nguồn tin đặt tên sản phẩm
1.3.1 Mượn tên Doanh nghiệp hoặc tên Công ty để đặt tên
1.3.2 Chọn tên động vật hoặc các loài hoa để đặt tên
1.3.3 Chọn những từ mới sáng tạo
1.4 Kỹ xảo đặt tên sản phẩm
1.4.1 Đặt tên dựa vào tên của người sáng lập
1.4.2 Đặt tên dựa vào tên của những nhân vật lịch sử
1.4.3 Phát triển sự tưởng tượng của người tiêu dùng
1.4.4 Đặt tên sản phẩm kết hợp với địa danh
1.4.5 Cách đặt tên mang tính hài hước
1.4.6 Cách đặt tên thể hiện cá tính của sản phẩm
1.4.7 Đặt tên dựa vào thị trường
1.4.8 Cách đặt tên lãng mạn
1.5 Tiểu kết
CHƯƠNG 2: NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý KHI ĐẶT TÊN SẢN PHẨM
2.1 Nguyên tắc thiết kế nhãn hiệu hay
2.1.1 Đơn giản rõ ràng
2.1.2 Độc đáo mới mẻ
2.1.3 Dễ tuyên truyền, quảng cáo
2.1.4 Tên gọi và nhãn hiệu phù hợp với nhau
2.1.5 Ổn định và hợp thời đại
2.2 Tiêu chuẩn của một nhãn hiệu hay
2.2.1 Tiêu chuẩn về cá tính của nhãn hiệu
2.2.2 Tiêu chuẩn quốc tế hóa
2.2.3 Tiêu chuẩn có thể gọi của nhãn hiệu
2.2.4 Tiêu chuẩn ngắn gọn mà tinh tế
2.2.5 Tiêu chuẩn về tính mỹ quan
2.2.6 Tiêu chuẩn về tính văn hóa của nhãn hiệu
2.3 Những điều cấm kỵ khi thiết kế nhãn hiệu
2.3.1 Những cấm kỵ về quy định của pháp luật
2.3.2 Cấm kỵ về tôn giáo
2.3.3 Cấm kỵ về đạo đức xã hội
2.3.4 Cấm kỵ về phong tục, tập quán xã hội
2.4 Một số ví dụ về những thương hiệu sản phẩm nổi tiếng
2.4.1 Kẹo sữa 乐迷Follow me
2.4.2 Nước giải khát “+-”
2.4.3 Thời trang Hồng Đậu
2.4.4 Nước giải khát 娃哈哈
2.5 Tiểu kết
CHƯƠNG 3: TÌNH HÌNH ĐẶT TÊN SẢN PHẨM Ở VIỆT NAM
3.1 Tình hình đặt tên sản phẩm ở Việt Nam
3.2 Sự khác nhau về cách đặt tên sản phẩm Giữa Việt Nam và Trung Quốc
III. KẾT LUẬN

IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan