[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Điều khiển mờ động cơ không đồng bộ 3 pha rotor lồng sóc

[/kythuat]
[tomtat]
Điều khiển mờ động cơ không đồng bộ 3 pha rotor lồng sóc
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: MÔ TẢ TOÁN HỌC VÀ MÔ HÌNH ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA ROTOR LỒNG SÓC
1.1. Xác định vector không gian.
1.2. Mô hình của ĐCKĐB ba pha.
1.3. Mô hình trạng thái của ĐCKĐB ba pha trên hệ tọa độ αβ.
1.4. Mô hình trạng thái của ĐCKĐB ba pha trên hệ tọa độ dq.
Chương 2: HỆ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN VÔ HƯỚNG ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA ROTOR LỒNG SÓC
2.1. Biến tần trong hệ thống điều khiển ĐCKĐB ba pha.
2.2. Hệ thống điều khiển vô hướng ĐCKĐB ba pha.
Chương 3: ỨNG DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN VÔ HƯỚNG ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA ROTOR LỒNG SÓC
3.1. Các khái niệm cơ bản.
3.2. Giới thiệu về bộ điều khiển mờ.
3.2. Hệ thống điều khiển vô hướng ĐCKĐB ba pha rotor lồng sóc dùng bộ điều khiển mở.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan