[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp móng Top-Base (móng phễu) đối với nhà dân dụng và công nghiệp

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp móng Top-Base (móng phễu) đối với nhà dân dụng và công nghiệp
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ GIẢI PHÁP NỀN MÓNG TOP-BASE ĐÃ ỨNG DỤNG TRONGVÀ NGOÀI NƯỚC
1.1 Giới thiệu chung về móng Top-base
1.1.1 Hình dạng và kích thước của topblock
1.1.2 Phương pháp xây dựng Top-base
1.2 Phạm vi ứng dụng và đặc điểm cơ lý của phương pháp Top-base
1.2.1 Phạm vi áp dụng top-base
1.2.2 Đặc điểm cơ lý của phương pháp Top-base
1.3 Phương pháp tính toán thiết kế
1.3.1 Ước lượng thông số ứng suất bằng giá trị N
1.3.2 Tính toán khả năng chịu tải của nền ban đầu
1.3.3 Thiết kế nền Top-base
1.4 Thi công và nghiệm thu Top-base
1.4.1 Công tác đào đất
1.4.2 Công tác lắp đặt Topblock
1.4.3 Đổ bê tông tại chỗ
1.4.4 Chèn đá dăm
1.4.5 Liên kết khóa đỉnh các khối phễu
1.4.6 Qui trình thử tải
1.5 Giới thiệu một số công trình đã thi công tại Việt Nam
Kết luận
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT TÍNH TOÁN
2.1 Phân tích sự làm việc của nền Top-base trên một phân tố
2.1.1 Mô tả
2.1.2 Xây dựng lời giải tích
2.2 Phân tích sự làm việc của toàn nền Top-base
2.2.1 Trường hợp thiết kế một lớp topblock
2.2.2 Trường hợp thiết kế hai lớp topblock
2.3 Đề xuất qui trình tính toán
CHƯƠNG 3: SO SÁNH SỰ LÀM VIỆC MÓNG TOP-BASE VÀ MÓNG KHÔNG ĐẶT TOP-BASE TRÊN PHẦN MỀM PLAXIS
3.1 Số liệu khai báo trong plaxis
3.2 Chuyển vị của trường hợp đặt móng Top-base
3.2.1 Cấp tải 1: 0.125 kg/cm2
3.2.2 Cấp tải 2: 0.25 kg/cm2
3.2.3 Cấp tải 3: 0.5 kg/cm2
3.3 Chuyển vị của trường hợp không đặt móng Top-base
3.3.1 Cấp tải 1: 0,125 kg/cm2
3.3.2 Cấp tải 2: 0,25 kg/cm2
3.3.3 Cấp tải 3: 0,5 kg/cm2
3.4 So sánh móng Top-base và móng không đặt Top-base
3.4.1 Chuyển vị
3.4.2 Mô đun biến dạng
3.4.3 Biểu đồ thể hiện quan hệ chuyển vị và áp lực
3.4.4 Biểu đồ thể hiện quan hệ mô đun và áp lực
CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG MÔ HÌNH THỰC NGHIỆM TỈ LỆ
4.1 Thí nghiệm kiểm tra chỉ tiêu cơ lý hạt cát
4.1.1 Thí nghiệm thành phần hạt trong cát
4.1.2 Thí nghiệm độ ẩm của cát (W)
4.1.3 Thí nghiệm sức chống cắt của cát
4.1.4 Thí nghiệm nén cố kết của cát
4.2 Xây dựng mô hình thực nghiệm
4.2.1 Dụng cụ thí nghiệm
4.2.2 Quy cách dụng cụ và vật liệu thí nghiệm
4.2.3 Tiến hành xây dựng mô hình thực tế
4.3 Số liệu theo dõi trong quá trình làm mô hình thực nghiệm
4.3.1 Trường hợp móng Top-base
4.3.2 Trường hợp móng không đặt Top-base
4.4 Tính sức chịu tải và độ lún cho mô hình thực nghiệm bằng lý thuyết tính toán
4.4.1 Xác định hệ số giảm tải qua nền Top-base mô hình
4.4.2 Xác định sức chịu tải của nền
4.4.3 Xác định độ lún
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan