[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu sản xuất bánh Flan từ sữa Đậu Nành

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu sản xuất bánh Flan từ sữa Đậu Nành
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1 TỔNG QUAN VỀ CÂY ĐẬU NÀNH
1.1 Tổng quan về cây đậu nành
1.1.1 Giới thiệu về cây đậu nành
1.1.2 Lịch sử phát triển cây đậu nành.
1.1.3 Tình hình phát triển cây đậu nành
1.1.4 Hình thái và cấu trúc hạt đậu nành
1.2 Các thành phần hóa học và dinh dưỡng của hạt đậu nành.
1.2.1 Protein.
1.2.2 Hydratcacbon
1.2.3 Lipid.
1.2.4 Khoáng chất và vitamin.
1.2.5 Các thành phần khác.
1.3 Giới thiệu các sản phẩm từ đậu nành hiện có trên thị trường.
1.3.1 Dầu đậu nành
1.3.2 Chao.
1.3.3 Nước Tương
1.3.4 Sữa đậu nành
1.3.5 Đậu hũ.
Chương 2 NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Nguyên liệu
2.1.1 Đậu nành
2.1.2 Đường
2.1.3 Bột gạo
2.1.4 Gừng
2.1.5 Nước
2.1.6 Thạch cao
2.2 Sơ đồ nghiên cứu
2.2.1 Quy trình sản xuất bánh Flan dự kiến
2.2.2 Thuyết minh quy trình
2.2.2.1 Loại bỏ tạp chất
2.2.2.2 Sấy
2.2.2.3 Xay thô
2.2.2.4 Tách vỏ
2.2.2.5 Ngâm
2.2.2.6 Xay
2.2.2.7 Lọc thô
2.2.2.8 Lọc tinh
2.2.2.9 Đun sôi
2.2.2.10 Rót bao bì
2.2.2.11 Chưng
2.2.2.12 Quy trình làm nước đường, gừng
2.2.3 Sơ đồ nghiên cứu sản xuất bánh Flan từ sữa đậu nành
2.2.4 Hóa chất thiết bị
2.2.4.1 Hóa chất sử dụng trong thí nghiệm
2.2.4.2 Các thiết bị
2.2.4.3 Dụng cụ
2.3 Phương pháp nghiên cứu
2.3.1 Phương pháp xác định hàm ẩm
2.3.1.1 Mục đích
2.3.1.2 Nguyên tắc
2.3.1.3 Dụng cụ
2.3.1.4 Tiến hành
2.3.2 Phương pháp xác định hàm lượng tro
2.3.2.1 Mục đích
2.3.2.2 Nguyên tắc
2.3.2.3 Dụng cụ, thiết bị
2.3.2.4 Cách tiến hành
2.3.3 Phương pháp xác định hàm lượng Nitơ tổng số và Protein thô bằng phương pháp Micro – Kjeldahl
2.3.3.1 Mục đích
2.3.3.2 Nguyên tắc
2.3.3.3 Dụng cụ và thiết bị
2.3.3.4 Hóa chất
2.3.3.5 Cách tiến hành
2.3.4 Phương pháp xác định hàm lượng Lipid
2.3.4.1 Mục đích
2.3.4.2 Nguyên tắc
2.3.4.3 Dụng cụ, thiết bị
2.3.4.4 Hóa chất
2.3.4.5 Cách tiến hành
2.3.5 Phương pháp xác định hiệu suất thu hồi chất khô
2.3.6 Phương pháp xác định Isoflavone bằng phương pháp HPLC - MS
2.3.7 Kiểm tra vi sinh
2.3.8 Phương pháp đánh giá chất lượng sản phẩm
2.3.8.1 Phương pháp đánh giá chất lượng sản phẩm theo TCVN 3215 – 79
2.3.8.2 Phép thử cho điểm thị hiếu
2.3.9 Phương pháp xử lý số liệu
2.4 Các chỉ tiêu chất lượng cho sản phẩm bánh Flan từ sữa đậu nành
2.4.1 Chỉ tiêu cảm quan
2.4.2 Chỉ tiêu vi sinh
2.4.3 Các thành phần dinh dưỡng
2.5 Bố trí thí nghiệm
2.5.1 Thí nghiệm 1: Khảo sát sản phẩm trên thị trường
2.5.2 Thí nghiệm 2: Khảo sát nhiệt độ và thời gian sấy
2.5.3 Thí nghiệm 3: Khảo sát thời gian ngâm, tỉ lệ đậu: nước ngâm
2.5.4 Thí nghiệm 4: Khảo sát tỉ lệ đậu : nước xay, tỉ lệ thạch cao
2.5.5 Thí nghiệm 5: Khảo sát tỉ lệ bột gạo
2.5.6 Thí nghiệm 6: Khảo sát nhiệt độ, thời gian chưng
2.5.7 Thí nghiệm 7: Khảo sát thời gian bảo quản
Chương 3 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
3.1 Thí nghiệm 1: Khảo sát thành phần hóa học của một số sản phẩm trên thị trường.
3.2 Thí nghiệm 2: Khảo sát nhiệt độ và thời gian sấy
3.3 Thí nghiệm 3: Khảo sát lượng nước ngâm, thời gian ngâm
3.4 Thí nghiệm 4: Khảo sát tỉ lệ đậu : nước xay, tỉ lệ thạch cao
3.5 Thí nghiệm 5: Khảo sát tỉ lệ bột gạo
3.6 Thí nghiệm 6: Khảo sát nhiệt độ, thời gian chưng
3.7 Khảo sát sản phẩm
3.7.1 Khảo sát thời gian bảo quản
3.7.2 Khảo sát chỉ tiêu hóa học
3.7.3 Chỉ tiêu vi sinh
3.7.4 Kết quả đánh giá cảm quan sản phẩm
3.7.4.1 Phương pháp đánh giá chất lượng sản phẩm theo TCVN 3215 – 79
3.7.4.2 Phép thử cho điểm thị hiếu
3.8 Tính kinh tế
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan