[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu sản xuất bánh khoai mỡ

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu sản xuất bánh khoai mỡ
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. Tổng quan về khoai mỡ.[3]
1.2. Tổng quan về bánh bông lan và bánh thuẫn
CHƯƠNG 2: NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Nguyên liệu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
3.1. Khảo sát thời gian hấp khoai mỡ
3.2. Khảo sát nhiệt độ sấy khoai mỡ
3.3. Khảo sát thời gian sấy khoai mỡ
3.4. Khảo sát thành phần của bánh
3.5. Khảo sát thời gian hấp bánh
3.6. Khảo sát thời gian bảo quản
3.7. Kết quả kiểm tra chất lượng đối với sản phẩm bánh khoai mỡ
3.8. Đánh giá chỉ tiêu sản phẩm
3.9. Tính giá thành sản phẩm
3.10. Đề nghị quy trình sản xuất bánh khoai mỡ
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan