[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu sàng lọc aptamer đặc hiệu kháng sinh Tetracycline và định hướng ứng dụng

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu sàng lọc aptamer đặc hiệu kháng sinh Tetracycline và định hướng ứng dụng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. TỔNG QUAN VỀ KHÁNG SINH TETRACYCLINE
1.1.1. Kháng sinh Tetracycline
1.1.2. Phân loại
1.1.3. Cơ chế tác động
1.1.4. Phổ hấp thụ
1.1.5. Sự hấp thu, phân bố và thải trừ
1.1.6. Tính kháng thuốc
1.1.7. Tác dụng phụ
1.1.8. Tình hình sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi
1.1.9. Sự tồn dư kháng sinh
1.1.10. Quy định tồn dư kháng sinh Tetracycline trong thực phẩm
1.1.11. Các phương pháp xác định dư lượng kháng sinh
1.2. CÔNG NGHỆ NANO VÀ CẢM BIẾN SINH HỌC
1.2.1. Công nghệ nano
1.2.2. Cảm biến sinh học
1.3. TỔNG QUAN VỀ APTAMER
1.3.1. Giới thiệu về aptamer
1.3.2. Ưu điểm của aptamer so với kháng thể
1.3.3. Phương pháp SELEX (Systematic Evolution of Ligands by Exponential Enrichment) sàng lọc Aptamer
1.3.4. Tình hình nghiên cứu aptamer trong và ngoài nước
1.3.5. Tình hình nghiên cứu aptamer nhận biết đặc hiệu kháng sinh
CHƯƠNG II VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG II VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. VẬT LIỆU
2.1.1. Chủng vi sinh vật và plasmid
2.1.2. Hóa chất
2.1.3. Thiết bị và máy móc
2.1.4. Môi trường và dung dịch
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp khuếch đại gen bằng PCR
2.2.2. Phương pháp tinh sạch sản phẩm PCR
2.2.3. Phương pháp điện di trên gel agarose
2.2.4. Phương pháp SELEX sàng lọc aptamer đặc hiệu Tetracycline
2.2.5. Phương pháp xử lý tạo ssDNA
2.2.6. Phản ứng gắn gen vào vector tách dòng
2.2.7. Phương pháp biến nạp plasmid vào tế bào E.coli DH5α
2.2.8. Phương pháp tách DNA plasmid từ vi khuẩn E. coli
2.2.9. Phương pháp giải trình tự axit nucleic tự động
2.2.10. Phương pháp tạo hạt vàng
2.2.11. Phương pháp xác định hình thái hạt nano vàng
2.2.12. Phương pháp xác định kích thước hạt nano vàng
2.2.13. Phương pháp tạo phức hệ aptamer – hạt nano vàng
2.2.14. Phương pháp lai dotblot
2.2.15. Phương pháp kháng sinh khuếch tán trên mặt thạch (phương pháp Bauer Kirby)
2.2.16. Phương pháp dòng- thế tuần hoàn
CHƯƠNG III KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM
3.1. KẾT QUẢ SÀNG LỌC APTAMER ĐẶC HIỆU KHÁNG SINH TETRACYCLINE
3.1.1. Chuẩn bị nguyên liệu khởi đầu cho quá trình sàng lọc
3.1.2. Xây dựng quy trình sàng lọc aptamer đặc hiệu kháng sinh Tetracycline
3.1.3. Kết quả tách dòng aptamer liên kết đặc hiệu kháng sinh Tetracycline
3.2. CHỌN DÕNG APTAMER CÓ ÁI LỰC CAO VỚI TETRACYCLINE
3.2.1. Kết quả tạo hạt nano vàng
3.2.2. Kết quả chọn dòng aptamer có ái lực cao với kháng sinh Tetracycline
3.2.3. Kết quả xác định cấu trúc bậc hai của aptamer nhận biết đặc hiệu kháng sinh Tetracycline
3.3. BƯỚC ĐẦU XÁC ĐỊNH KHÁNG SINH TETRACYCLINE TRONG SỮA BẰNG BIOSENSOR THEO NGUYÊN LÝ ĐIỆN HÓA
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan