[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu trồng nấm bào ngư trắng pleurotus florida trên nguyên liệu lục bình

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu trồng nấm bào ngư trắng pleurotus florida trên nguyên liệu lục bình
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Tình hình phát triển của nấm trồng: [2]
1.2. Giá trị dinh dưỡng của nấm ăn: [2]
1.3. Giá trị kinh tế của việc trồng nấm: [2]
1.3.1. Đối với kinh tế nông nghiệp:
1.3.2. Đối với xã hội:
1.4. Đặc điểm của cây lục bình: [6]
1.5. Đặc điểm của nấm bào ngư:
1.5.1. Phân loại nấm bào ngư: [1, 2]
1.5.2. Hình dạng nấm bào ngư: [2]
1.5.3. Một số loài nấm bào ngư: [1]
1.5.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của nấm bào ngư: [1]
1.5.5. Các bệnh thường gặp ở nấm bào ngư: [2]
1.5.6. Công dụng của nấm bào ngư: [1]
CHƯƠNG 2 – VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
2.1. Vật liệu:
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu:
2.1.2. Dụng cụ và thiết bị:
2.1.3. Môi trường nuôi cấy:
2.2. Phương pháp:
2.2.1. Chuẩn bị nguyên liệu trồng nấm:
2.2.2. Chuẩn bị bịch phôi nấm:
2.2.3. Nuôi trồng nấm bào ngư:
CHƯƠNG 3 – KẾT QUẢ VÀ BIỆN LUẬN
CHƯƠNG 4 – KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan