[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Pháp luật nhượng quyền thương mại tại Việt Nam và thực tiễn tư vấn pháp lý về nhượng quyền thương mại tại một số Văn phòng luật sư và Công ty luật

[/kythuat]
[tomtat]
Pháp luật nhượng quyền thương mại tại Việt Nam và thực tiễn tư vấn pháp lý về nhượng quyền thương mại tại một số Văn phòng luật sư và Công ty luật
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC SƠ ĐỒ
DANH MỤC HÌNH
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1: Những vấn đề lý luận về nhượng quyền thương mại và pháp luật điều chỉnh nhượng quyền thương mại tại Việt Nam.
1.1 Khái quát chung về nhượng quyền thương mại
1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của hoạt động NQTM trên thế giới và ở Việt Nam.
1.1.2 Khái niệm và đặc điểm hoạt động NQTM.
1.1.3 Phân loại NQTM.
1.1.4 Phân biệt NQTM với các hoạt động khác.
1.1.5 Đánh giá tác động của hoạt động NQTM
1.2 Pháp luật điều chỉnh nhượng quyền thương mại.
Kết luận chương 1
Chương 2: Thực tiễn tư vấn pháp lý về nhượng quyền thương mại tại một số Văn phòng luật sư và Công ty luật theo luật thương mại Việt Nam 2005
2.1 Khái quát chung về Văn phòng luật sư và Công ty luật.
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Văn phòng luật sư và Công ty luật
2.1.2 Hoạt động của Văn phòng luật sư và Công ty luật.
2.2 Thực tiễn tư vấn pháp lý về nhượng quyền thương mại tại một số Văn phòng luật sư và Công ty luật.
2.2.1 Về cơ quan chịu trách nhiệm quản lý hoạt động nhượng quyền thương mại tại Việt Nam.
2.2.2 Về thực hiện hồ sơ thủ tục đăng ký.
2.2.3 Hợp đồng nhượng quyền thương mại.
2.2.4 Một số điểm lưu ý khi soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại.
2.3 Đánh giá về hoạt động tư vấn pháp lý nhượng quyền thương mại tại một số Văn phòng luật sư và Công ty luật.
2.3.1 Những kết quả đạt được.
2.3.2 Những hạn chế.
Kết luận chương 2
Chương 3: Một số kiến nghị và giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cũng như nâng cao hiệu quả tư vấn pháp lý về nhượng quyền thương mại tại một số Văn phòng luật sư và Công ty luật.
3.1 Những cơ hội và thách thức để phát triển hoạt động tư vấn pháp lý về nhượng quyền thương mại tại một số Văn phòng luật sư và Công ty luật.
3.1.1 Những cơ hội phát triển .
3.1.2 Những thách thức .
3.2 Một số kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và nâng cao hiệu quả tư vấn pháp lý về nhượng quyền thương mại tại một số Văn phòng luật sư và Công ty luật.
3.2.1 Một số kiến nghị từ phía nhà nước.
3.2.2 Giải pháp từ phía doanh nghiệp.
3.2.3 Giải pháp từ phía các tổ chức hành nghề luật sư.
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN CHUNG
PHỤ LỤC

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan