[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Pháp luật về hoạt động khuyến mại – thực trạng hoạt động khuyến mại tại Công ty TNHH TMDV Siêu thị Co.opmart Biên Hòa

[/kythuat]
[tomtat]
Pháp luật về hoạt động khuyến mại – thực trạng hoạt động khuyến mại tại Công ty TNHH TMDV Siêu thị Co.opmart Biên Hòa
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH SÁCH CÁC BẢNG, HÌNH, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KHUYẾN MẠI
1.1. Khái niệm và đặc điểm về hoạt động khuyến mại.
1.2. Vai trò của hoạt động khuyến mại.
1.3. Sự cần thiết của việc điều chỉnh hoạt đông khuyến mại bằng pháp luật.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG KHUYẾN MẠI TẠI VIỆT NAM
2.1. Nguyên tắc thực hiện khuyến mại.
2.2. Hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại.
2.3. Quy định các hình thức khuyến mại.
2.4. Các hành vi bị cấm trong hoạt động khuyến mại.
2.5. Trình tự, thủ tục đăng kí thực hiện khuyến mại.
2.6. Chấm dứt, đình chỉ thực hiện chương trình khuyến mại.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KHUYẾN MẠI TẠI CÔNG TY TNHH TMDV SIÊU THỊ CO.OPMART BIÊN HÒA
3.1. Liên hiệp hợp tác xã thương mại Saigon Co.op.
3.2. Tổng quan về siêu thị Co.opMart Biên Hòa.
3.3. Quy trình triển khai khuyến mại của công ty.
3.4. Hệ thống các chương trình khuyến mại tại siêu thị.
3.5. Chương trình khuyến mại tiêu biểu trong năm 2011.
3.6. Chương trình "KHTT năm 2012" - Chương trình khuyến mại dài hạn.
3.7. Chương trình khuyến mại đã tham gia trong thời gian thực tập tại siêu thị.
3.8. Đánh giá hệ thống khuyến mại tại siêu thị.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KHUYẾN MẠI TẠI CÔNG TY TNHH TMDV SIÊU THỊ CO.OPMART BIÊN HÒA
4.1. Xây dựng các chương trình khuyến mại riêng của siêu thị.
4.2. Phân bổ thêm nguồn nhân lực để quản lý website thương mại của siêu thị.
4.3. Hoàn thiện bộ phận dịch vụ chăm sóc khách hàng.
4.4. Nâng cao chất lượng phục vụ của nhân viên.
4.5. Nâng cao trang thiết bị.
4.6. Một số giải pháp khác.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan