[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phương thức kinh doanh truyền thống Trung Hoa dưới góc nhìn văn hóa


[/kythuat]
[tomtat]
Phương thức kinh doanh truyền thống Trung Hoa dưới góc nhìn văn hóa
MỤC LỤC
DẪN LUẬN
CHƯƠNG I : NHỮNG TIỀN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
I. Những vấn đề chung
II. Điều kiện tự nhiên liên quan đến kinh doanh truyền thống Trung Hoa
III. Điều kiện xã hội liên quan đến kinh doanh truyền thống Trung Hoa
CHƯƠNG II: PHƯƠNG THỨC KINH DOANH TRUYỀN THỐNG THỜI PHONG KIẾN TRUNG HOA
I. Quá trình hình thành ngành kinh doanh của người Hoa
II. Cách thức tổ chức
III. Vị trí và vai trò của ngành kinh doanh trong xã hội Phong kiến Trung Hoa
IV. Một số quốc gia buôn bán với Trung Hoa thời Phong Kiến
CHƯƠNG III: NHỮNG BÌNH DIỆN VĂN HÓA CỦA PHƯƠNG THỨC KINH DOANH TRUYỀN THỐNG TRUNG HOA
I. Văn hóa nhận thức về KINH DOANH
II. Văn hóa tận dụng KINH DOANH
III. Văn hóa ứng xử trong KINH DOANH
KẾT LUẬN

DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan