[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài trong Tư pháp quốc tế Việt Nam hiện nay, thực trạng và hướng giải quyết

[/kythuat]
[tomtat]
Quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài trong Tư pháp quốc tế Việt Nam hiện nay, thực trạng và hướng giải quyết
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH QUAN HỆ THỪA KẾ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NƯỚC NGOÀI
1.1 Khái niệm, tính chất, vị trí và ý nghĩa của quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài
1.1.1 Khái niệm quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài
1.1.2 Vị trí, tính chất và ý nghĩa của quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài
1.1.2.1 Vị trí
1.1.2.2 Tính chất
1.1.2.3 Ý nghĩa
1.2 Sự cần thiết của pháp luật điều chỉnh quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài
1.2.1 Pháp luật điều chỉnh quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài là yêu cầu khách quan phù hợp với thực tiễn phát triển của xã hội
1.2.2 Điều chỉnh quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài là góp phần làm ổn định các quan hệ xã hội
1.2.3 Điều chỉnh quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài là tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho các cơ quan nhà nước giải quyết các vấn đề phát sinh
1.2.4 Điều chỉnh quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài là biểu hiện của chủ quyền quốc gia, phù hợp với đòi hỏi tất yếu trong điều kiện mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế
1.2.5 Điều chỉnh quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài là góp phần thúc đẩy sự hội nhập kinh tế quốc tế
1.3 Phương pháp điều chỉnh quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài
1.3.1 Phương pháp điều chỉnh quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài trong pháp luật của các nước
1.3.1.1 Cộng hòa Pháp
1.3.1.2 Cộng hòa Liên bang Đức
1.3.1.3 Liên bang Thụy sĩ
1.3.1.4 Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
1.3.1.5 Nhật Bản
1.3.1.6 Québec (Canada)
1.3.2 Phương pháp điều chỉnh quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam
1.3.2.1 Phương pháp thực chất
1.3.2.2 Phương pháp xung đột
Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2: THỰC TIỄN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH QUAN HỆ THỪA KẾ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
2.1 Thực tiễn pháp luật điều chỉnh quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam
2.1.1 Giải quyết xung đột pháp luật về quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài
2.1.2 Quyền thừa kế tại Việt Nam của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài
2.1.2.1 Về quyền thừa kế của người nước ngoài tại Việt Nam
2.1.2.2 Về quyền thừa kế của người Việt Nam định cư ở nước ngoài
2.1.3 Vấn đề thừa kế trong các Hiệp định tương trợ tư pháp
2.2 Phương hướng hoàn thiện pháp luật điều chỉnh quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài
2.2.1 Xây dựng chế độ pháp lý trong lĩnh vực thừa kế phù hợp với người nước ngoài tại Việt Nam
2.2.2 Xóa bỏ sự phân biệt đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài
2.2.3 Xây dựng án lệ về thừa kế có yếu tố nước ngoài
Kết luận chương 2
KẾT LUẬN CHUNG

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan