[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tìm hiểu những từ ngữ tiếng Hàn gốc Anh


[/kythuat]
[tomtat]
Tìm hiểu những từ ngữ tiếng Hàn gốc Anh
File tiếng Việt Down tại đây
File tiếng Hàn Down tại đây
MỤC LỤC
DẪN LUẬN
NỘI DUNG CHÍNH
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TIẾNG HÀN VÀ TỪ VỰNG TIẾNG HÀN
1.1 Giới thiệu sơ lược về tiếng Hàn
1.2 Hệ thống từ vựng tiếng Hàn xét về nguồn gốc
1.2.1 Từ thuần Hàn
1.2.2 Từ Hán - Hàn
1.2.3 Từ vay mượn
1.3 Lớp từ vựng khác trong tiếng Hàn
1.3.1 Từ mới
1.3.2 Từ lóng
1.4 Tình hình sử dụng từ ngữ gốc Anh của người Hàn Quốc
1.4.1 Nhận thức mang tính cá nhân
1.4.2 Nhận thức mang tính xã hội
CHƯƠNG 2: NHỮNG TỪ NGỮ TIẾNG HÀN GỐC ANH XÉT VỀ CẤU TẠO
2.1 Từ phức
2.1.1 Từ ghép hợp thành
2.1.2 Từ ghép phái sinh
2.2 Đặc điểm từ loại
2.2.1 Danh từ
2.2.2 Động từ
2.2.3 Tính từ
2.2.4 Phó từ
2.3 Hiện tượng rút ngắn từ, hoặc một cụm từ dài
2.4 Hiện tượng âm tiết hóa trong phiên âm
CHƯƠNG 3: NHỮNG TỪ NGỮ TIẾNG HÀN GỐC ANH XÉT VỀ NGỮ NGHĨA
3.1 Kết hợp yếu tố Hàn
3.2 Phạm vi thể hiện nghĩa của từ trong cuộc sống
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan