[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tìm hiểu nghệ thuật trong tác phẩm của Yoshimoto Banana


[/kythuat]
[tomtat]
Tìm hiểu nghệ thuật trong tác phẩm của Yoshimoto Banana
File tiếng Việt Down tại đây
File tiếng Nhất Down tại đây
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP SÁNG TÁC CỦA YOSHIMOTO BANANA
1.1. Cuộc đời
1.2. Sự nghiệp sáng tác
1.3. Các tác phẩm đã xuất bản
CHƯƠNG II: NGHỆ THUẬT TRONG SÁNG TÁC CỦA YOSHIMOTO BANANA
2.1. Các chủ đề
2.1.1. Bi kịch - cái chết
2.1.2. Tình yêu
2.2. Cách xây dựng nhân vật
2.2.1. Nhân vật đời thường
2.2.2. Nhân vật tự sự
2.2.3. Nhân vật kỳ ảo
2.3. Những đặc trưng nghệ thuật khác
2.3.1. Không gian nghệ thuật
2.3.2. Thời gian nghệ thuật
2.3.3. Ngôn ngữ
2.3.4. Giọng điệu
CHƯƠNG III: MỘT VÀI NHẬN ĐỊNH VỀ CÁC TÁC PHẨM CỦA YOSHIMOTO BANANA
3.1. Một vài nhận xét về tác phẩm của Yoshimoto Banana
3.2. Ý nghĩa nhân văn
3.3. Tác phẩm của Yoshimoto Banana mang tính huyền thọai
3.4. Tính chất Manga trong các tác phẩm của Yoshimoto Banana
3.5. Chất truyền thống và hiện đại trong các tác phẩm của Yoshimoto Banana
3.6. So sánh Murakami Haruki và Yoshimoto Banana
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan