[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy đổi nguồn điện 1 pha thành 3 pha kiểu quay 1,0 HP sử dụng trong nông nghiệp, ngành chế biến gỗ

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy đổi nguồn điện 1 pha thành 3 pha kiểu quay 1,0 HP sử dụng trong nông nghiệp, ngành chế biến gỗ
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Phần I: THAM KHẢO MẪU SẢN PHẨM VÀ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MÁY ĐỔI NGUỒN 1 PHA THÀNH 3 PHA
I. Tổng quan về máy đổi nguồn 1 pha thành 3 pha
II. Tham khảo mẫu sản phẩm của nước ngoài
III. Tính toán thiết kế máy đổi nguồn 1 pha thành 3 pha
Phần II: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY ĐỔI NGUỒN 1 PHA THÀNH 3 PHA
I. Công nghệ chế tạo phần điện từ:
1. Công nghệ chế tạo lá tôn:
2. Công nghệ ép lõi thép:
3. Công nghệ chế tạo bối dây stato, rôto:
4. Lồng đấu bối dây vào stato và rôto:
5. Sấy stato, rôto lồng dây:
6. Ép stato lồng dây vào thân.
7. Kiểm tra cao áp và đo điện trở một chiều của máy đổi nguồn 1 pha thành 3 pha.
II. Công nghệ chế tạo các chi tiết cơ khí và Quy trình lắp ráp
1. Công nghệ chế tạo thân máy đổi nguồn 1 pha thành 3 pha (Hình 1):
2. Công nghệ chế tạo thân, nắp (Hình 2 và Hình 3):
3. Quy trình lắp ráp máy đổi nguồn 1 pha thành 3 pha:
Phần III: KHẢO NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
I. Kiểm tra xuất xưởng
1. Kiểm tra hình thức bên ngoài:
2. Kiểm tra điện trở cách điện megomh 500V:
3. Kiểm tra độ bền cách điện (thời gian 1 phút):
4. Kiểm tra điện trở thuần của cuộn dây stato:
5. Kiểm tra đo điện áp và dòng điện ra tải:
II. Đặc tính kỹ thuật đạt được và số lượng sản phẩm máy đổi nguồn 1 pha thành 3 pha chế tạo thử nghiệm
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
PHỤ LỤC 1: TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 2: CÁC BẢN VẼ THIẾT KẾ MÁY ĐỔI NGUỒN 1 PHA THÀNH 3 PHA
[/tomtat]

Bài viết liên quan