[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo một số phụ kiện thuỷ lực của giàn chống thuỷ lực di động có lực chống đến 320 tấn

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo một số phụ kiện thuỷ lực của giàn chống thuỷ lực di động có lực chống đến 320 tấn
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ CHỐNG GIỮ LÒ CHỢ TRONG CÁC MỎ THAN HÀM LÒ VIỆT NAM
1.1. Công nghệ chống giữ lò chợ dùng cột chống ma sát.
1.2. Công nghệ chống giữ lò chợ dùng cột chống thủy lực đơn.
1.3. Giá thủy lực tổ hợp.
1.4. Giàn chống thủy lực.
Chương 2: KHẢ NĂNG ÁP DỤNG GIÀN CHỐNG THỦY LỰC CHỐNG GIỮ LÒ CHỢ CHO KHAI THÁC THAN HẦM LÒ CỦA VIỆT NAM
2.1. Tổng hợp trữ lượng công nghiệp các vỉa than dày có khả năng áp dụng giàn chống thủy lực di động ở vùng than Quảng Ninh.
2.2. Đánh giá khả năng và cơ hội áp dụng công nghiệp với các loại giàn chống thủy lực di động vào vùng than Quảng Ninh.
Chương 3: LỰA CHỌN SẢN PHẨM CHẾ TẠO THỬ NGHIỆM
3.1. Sơ đồ thủy lực của giàn chống ZZ3200/16-26.
3.2. Cụm van điều khiển.
3.3. Van điều khiển.
3.4. Lựa chọn sản phẩm.
Chương 4: LẬP THIẾT KẾ CỤM VAN ĐIỀU KHIỂN CỦA GIÀN CHỐNG ZZ3200/16-26
Chương 5: LỰA CHỌN, LẬP CÔNG NGHỆ VÀ CHẾ TẠO CỤM CHI TIẾT ĐIỂN HÌNH
5.1. Lựa chọn công nghệ và thiết bị gia công.
5.2. Một số chương trình gia công trên máy công cụ điều khiển số.
Chương 6: THỬ NGHIỆM SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI
6.1. Thử nghiệm tại phòng thí nghiệm.
6.2. Thử nghiệm công nghiệp.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
LỜI CẢM ƠN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
WEBSITE THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan