[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tìm hiểu về nghệ thuật sân khấu Kabuki của Nhật Bản


[/kythuat]
[tomtat]
Tìm hiểu về nghệ thuật sân khấu Kabuki của Nhật Bản
File tiếng Việt Down tại đây
File tiếng Nhật Down tại đây
MỤC LỤC
A. PHẦN DẪN LUẬN
B. PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG I: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KABUKI
1.1. Nguồn gốc và sự ra đời của Kabuki nữ 1603-1629
1.1.1. Tiểu sử người sáng tạo ra Kabuki
1.1.2. Sáng tạo ra Kabuki
1.1.3. Okuni và Kabuki những năm sau đó
1.2. Kabuki nam bắt đầu từ năm 1653
1.2.1. Kabuki của các nam diễn viên trẻ
1.2.2. Sự hình thành Yarou kabuki
1.3. Kabuki thời Genroku 1673-1735
1.4. Kabuki sau cuộc Minh Trị Duy Tân
1.5. Kabuki ngày nay
1.6. Các soạn giả và các vở kịch nổi tiếng
1.6.1. Soạn giả Chikamatsu Monzaemon (1653-1724)
1.6.2. Soạn giả Namiki Shozo (1703-1773)
1.6.3. Soạn giả Namiki Gohei (1747-1804)
1.6.4. Soạn giả Tsuruya Nanboku (1755-1829)
1.6.5. Soạn giả Kawatake Mokuami (1816-1893)
CHƯƠNG II: GIÁ TRỊ CỦA KABUKI
2.1. Văn hóa Edo trong các vở kịch Kabuki
2.2. Nhân vật
2.3. Kết cấu vở kịch
2.4. Lời thoại
2.5. Hóa trang và trang phục
2.5.1. Hóa trang
2.5.2. Trang phục
CHƯƠNG III: NGHỆ THUẬT SÂN KHẤU KABUKI VÀ KABUKI TRONG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA NHẬT BẢN
3.1. Nghệ thuật sân khấu
3.1.1. Thiết kế sân khấu
3.1.1.1. Hanamichi (Hoa đạo)
3.1.1.2. Mawari-butai (Sân khấu xoay)
3.1.1.3. Seri (Cửa sập)
3.1.1.4. Chuunori (Bay giữa không trung)
3.1.1.5. Hikidougu (Xe đẩy sân khấu)
3.1.2. Trợ lý sân khấu
3.1.3. Đạo diễn sân khấu
3.1.4. Diễn xuất
3.1.5. Nhà hát
3.2. Kabuki trong đời sống tinh thần của người dân Nhật Bản
C. PHẦN KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan