[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tìm hiểu về suối nước nóng (Onsen) Nhật Bản


[/kythuat]
[tomtat]
Tìm hiểu về suối nước nóng (Onsen) Nhật Bản
File tiếng Việt Down tại đây
File tiếng Nhật Down tại đây
MỤC LỤC
DẪN LUẬN
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT ONSEN NHẬT BẢN
1.1 Định nghĩa suối nước nóng
1.2 Nguồn gốc hình thành và quá trình phát triển suối nước nóng
1.3 Vị trí các suối nước nóng ở Nhật Bản
CHƯƠNG II: DỊCH VỤ ONSEN NHẬT BẢN
2.1 Các loại hình suối nước nóng ở Nhật Bản
2.2 Các điểm du lịch suối nước nóng nổi tiếng ở Nhật Bản
2.3 Các loại hình dịch vụ xung quanh suối nước nóng
CHƯƠNG III: SUỐI NƯỚC NÓNG TRONG ĐỜI SỐNG NGƯỜI NHẬT BẢN
3.1 Trong đời sống vật chất
3.2 Trong đời sống tinh thần

KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan