[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của Shakespear qua các vở bi kịch Rômeo - Juliet, Hămlet, Otenlô, Vua Lear, Macbeth

[/kythuat]
[tomtat]
Cái bi và nghệ thuật bi kịch của Shakespear qua các vở bi kịch Rômeo - Juliet, Hămlet, Otenlô, Vua Lear, Macbeth
MỤC LỤC
PHẦN I: DẪN LUẬN
PHẦN II: CHƯƠNG KHẢO LUẬN
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ XÃ HỘI LỊCH SỬ
1.1.Thời đại Phục Hưng
1.2.Nền văn hóa văn nghệ Phục Hưng
1.3. Nước Anh thời Phục Hưng
1.4. Shakespear - cuộc đời và các giai đoạn sáng tác của ông.
CHƯƠNG 2: CÁI BI VÀ NGHỆ THUẬT BI KỊCH CỦA SHAKES PEARE
2.1.NHỮNG KHÁI NIỆM CHUNG
2.1.1.Cái bi
2.1.2. Bi kịch
2.1.3. Nguồn gốc của cái bi và bi kịch.
2.1.4. Nghệ thuật bi kịch
2.2.CÁI BI VÀ NGHỆ THUẬT BI KỊCH CỦA SHAKESPEARE
2.2.1. Bi kịch của Shakcspeare nguyên nhân và nguồn gốc
2.2.2.CÁI BI VÀ NGHỆ THUẬT BI KỊCH CỦA SHAKESPEARE QUA TỪNG VỞ BI KỊCH
2.2.2.1. Bi kịch Rômêô và Juliét
2.2.2.2. Hămlet - Một sự nghiệp quá lớn đặt trên một đôi vai quá yếu.
2.2.2.3. "Ôtenlô " tấn bi kịch về lòng tin tan vỡ.
2.2.2.4. Vua Lear : Bi kịch của ý thức cá nhân cực đoan
2.2.2.5. Macbeth
TỔNG KẾT
THƯ MỤC THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan