[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Bóng của một đoạn trong Multiset

[/kythuat]
[tomtat]
Bóng của một đoạn trong Multiset
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: KIẾN THỨC CHUẨN BỊ
I. Poset (partially ordered set)
II. Hàm hạng
III. Mức
IV. Bóng
V. Đoạn, đoạn đầu
VI. Thứ tự từ điển
VII. Sơ lược về lịch sử dẫn đến vấn đề
CHƯƠNG II: BÓNG CỦA ĐOẠN TRONG MULTISET
I. Bóng của đoạn trong poset các tập con của tập đơn bội
1. Từ tập con của tập đơn bội cho đến vector tọa độ
2. Các kết quả chính
2.1. Các Bổ Đề
2.2 Các Định Lý
II. Bóng của đoạn trong multiset
1. Mệnh đề 1
2. Mệnh đề 2
3. Mệnh đề 3
4. Mệnh đề 4
5. Mệnh đề 5
CHƯƠNG III: NHỮNG ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG VÀ SAI KHÁC TRONG HAI TRƯỜNG HỢP TRÊN
1. Bóng của một đoạn đầu
2. Bóng của đoạn mà hai đầu mút có tọa độ khác không đầu tiên là như nhau
3. Bóng của đoạn mà hai đầu mút có tọa độ khác không đầu tiên là khác nhau
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan