[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng sách điện tử hỗ trợ dạy và học phần điện Hóa học bằng ngôn ngữ tiếng Anh Chương trình trung học phổ thông chuyên

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng sách điện tử hỗ trợ dạy và học phần điện Hóa học bằng ngôn ngữ tiếng Anh Chương trình trung học phổ thông chuyên
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ́ HIỆU – CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu
1.2. Một số vấn đề về dạy và học
1.2.1. Quá trình dạy học
1.2.1.1. Khái niệm quá trình dạy học
1.2.1.2. Cấu trúc quá trình dạy học
1.2.2. Cơ sở lí luận về tự học
1.2.2.1 Tự học là gì?
1.2.2.2 Các hình thức của tự học
1.2.2.3. Chu trình tự học
1.2.2.4 Vai trò của tự học
1.2.2.5 Tự học qua mạng và lợi ích của nó
1.2.3. Mục tiêu đào tạo học sinh giỏi
1.3. Cơ sở lý luận về sách điện tử (E-Book)
1.3.1. Khái niệm về sách điện tử.
1.3.2. Đặc điểm của sách điện tử
1.3.3. Những ưu điểm và hạn chế của sách điện tử
1.3.4. Mục đích thiết kế sách điện tử
1.3.5. Các yêu cầu cơ bản của sách điện tử
1.3.6. Lựa chọn phần mềm thiết kế sách điện tử
1.3.6.1. Adobe Flash CS5 Professional
1.3.6.2. Adobe dreamweaver CS5 Professional
1.3.6.3. Một số phần mềm tiện ích khác
1.4. Thực trạng vấn đề dạy và học ở các trường THPT chuyên
1.4.1. Những khó khăn và yêu cầu của giáo viên khi bồi dưỡng học sinh giỏi Hoá học
1.4.2. Thực trạng tự học của học sinh giỏi, học sinh chuyên Hoá học
1.4.2.1. Tình hình học tập của học sinh ở các trường THPT chuyên
1.4.2.2. Thời gian và hình thức tự học
Chương 2. XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SÁCH ĐIỆN TỦ PHẦN ĐIỆN HÓA HỌC BẰNG NGÔN NGỮ TIẾNG ANH - CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN HÓA HỌC
2.1. Tổng quan về phần điện hóa học
2.1.1. Vị trí
2.1.2. Mục tiêu
2.1.3 Cấu trúc chuyên đề Điện hóa học
2.2. Nguyên tắc xây dựng sách điện tử
2.2.1. Cấu trúc sách điện tử chặt chẽ cần và dễ sử dụng
2.2.2. Nội dung phải đảm bảo tính chính xác, khoa học, đầy đủ và súc tích
2.2.3. Đảm bảo tính thẩm mĩ, khoa học về hình thức
2.2.3.1. Màu sắc của hình nền
2.2.3.2. Font chữ
2.2.3.3. Cỡ chữ
2.2.3.4. Các đối tượng khác
2.2.4. Dễ dàng khám phá các đường link
2.2.5 Dễ dàng sử dụng ở các máy tính thông thường
2.2.6. Kiểm tra kĩ từng phần trước khi tiếp tục và sau khi hoàn thành toàn bộ
2.3. Quy trình thiết kế sách điện tử
2.4. Thiết kế sách điện tử phần điện hóa học bằng ngôn ngữ tiếng Anh
2.4.1 Thiết kế nội dung sách điện tử phần “Điện Hóa học”
2.4.1.1 Hệ thống lý thuyết theo ngôn ngữ tiếng Anh.
2.4.1.2. Hệ thống lý thuyết theo ngôn ngữ tiếng Việt
2.4.2. Cấu trúc sách điện tử phần “Điện hóa học”
2.4.3. Nội dung sách điện tử
2.4.3.1. Trang chủ
2.4.3.2. Trang “Kiến thức”
2.4.3.3. Trang “Bài tập”
2.4.3.4. Trang “Thư giãn”
2.4.3.5. Trang “Liên hệ”
2.4.3.5. Các trang mở rộng
2.5. Sử dụng sách điện tử trong dạy và học phần “Điện hóa học” – THPT chuyên
2.5.1. Đối với học sinh
2.5.2. Đối với giáo viên
Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích thực nghiệm
3.2. Đối tượng thực nghiệm
3.3. Nội dung thực nghiệm
3.4. Tiến hành thực nghiệm
3.5. Phương pháp xử lı́ kết quả thực nghiệm
3.6. Kết quả thực nghiệm
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan