[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Trắc nghiệm Vật lí Cơ học luyện thi Tú tài, Đại học và Cao đẳng theo hướng ra đề thi mới


[/kythuat]
[tomtat]
Trắc nghiệm Vật lí Cơ học luyện thi Tú tài, Đại học và Cao đẳng theo hướng ra đề thi mới
MỤC LỤC
Phần I. HƯỚNG DẪN ÔN TẬP LÝ THUYẾT
Phần II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Chương I. Cơ học vật rắn.
Chương II. Động học.
Chương III. Dao động điều hòa - Con lắc lò xo.
Chương IV. Con lắc đơn.
Chương V. Sóng cơ học - Sóng âm.
Phần III. HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP ÁN
Chương I. Cơ học vật rắn.
Chương II. Động học.
Chương III. Dao động điều hòa - Con lắc lò xo.
Chương IV. Con lắc đơn.
Chương V. Sóng cơ học - Sóng âm.
ĐÁP ÁN
[/tomtat]

Bài viết liên quan