[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Vật lý lớp 12 những bài tập hay và điển hình


[/kythuat]
[tomtat]
Vật lý lớp 12 những bài tập hay và điển hình
MỤC LỤC
LỜI TỰA
CHƯƠNG I. CƠ HỌC VẬT RẮN
I. Các bài tập mẫu.
II. Các câu hỏi vài tập trắc nghiệm.
III. Các bài tập không giải.
Chương II. DAO ĐỘNG
I. Các bài tập mẫu.
II. Các bài tập tự luận, mà kết quả là các qui luật phải nhớ, để chọn nghiệm cho các bài tập trắc nghiệm.
III. Các bài tập trắc nghiệm cơ bản, khó và hay.
CHƯƠNG III. SÓNG CƠ HỌC
I. Các bài tập mẫu (giải để nhớ kết quả cho việc giải bài tập trắc nghiệm).
II. Các bài tập trắc nghiệm cơ bản và hay.
CHƯƠNG IV. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
I. Các bài tập mẫu giải để nhớ các định luật không tên nêu trong sách giáo khoa.
II. Các bài tập trắc nghiệm cơ bản và hay.
CHƯƠNG V. DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ
I. Các bài tập mẫu.
II. Các bài tập trắc nghiệm.
CHƯƠNG VI. QUANG LÍ
I. Các bài tập mẫu.
II. Các bài tập trắc nghiệm cơ bản và hay.
CHƯƠNG VII. VẬT LÍ HẠT NHÂN (Trắc nghiệm lý thuyết)
[/tomtat]

Bài viết liên quan