[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Văn hóa dân gian Korea qua truyện cổ tích


[/kythuat]
[tomtat]
Văn hóa dân gian Korea qua truyện cổ tích
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
MỞ ĐẦU
NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
Chương 1 TRUYỆN CỔ TÍCH VÀ ĐẶC ĐIỂM TRUYỆN CỔ TÍCH KOREA
1.1 Truyện cổ tích- đối tượng nghiên cứu khoa học hấp dẫn
1.2 Đặc điểm truyện cổ tích Korea
1.3 Về nghệ thuật truyện cổ tích Korea
Chương 2 VĂN HÓA DÂN GIAN KOREA
2.1 Định nghĩa “Văn hóa” và “Văn hóa dân gian”
2.2 Đôi nét về văn hóa dân gian Korea
Chương 3 TRUYỆN CỔ TÍCH KOREA - BỨC TRANH VỀ VĂN HÓA DÂN GIAN
3.1 Tín ngưỡng-tôn giáo
3.1.1 Tín ngưỡng “vạn vật hữu linh”
3.1.2 Tín ngưỡng thờ ông Trời
3.1.3 Tín ngưỡng thờ thần Núi
3.1.4 Ảnh hưởng của Phật giáo, Nho giáo và Đạo giáo đến đời sống tâm linh của người Hàn
3.2 Phong tục-tập quán
3.2.1 Phong tục hôn nhân
3.2.2 Phong tục tang ma
3.2.3 Phong tục thờ cúng tổ tiên
3.2.4 Phong tục xem phong thủy
3.2.5 Phong tục ăn uống
3.3 Lễ hội dân gian - Trò chơi dân gian
3.3.1 Lễ hội “Cúng Phật”
3.3.2 Lễ hội “Múa mặt nạ”
3.3.3. Lễ hội “Nhân sâm Kumsan”
3.4 Những câu chuyện về động vật
Chương 4 TÍNH NHÂN VĂN TRONG TRUYỆN CỔ TÍCH CỦA DÂN TỘC HÀN
4.1 Quan niệm về „tính nhân văn”
4.2 Tính nhân văn trong truyện cổ tích Hàn Quốc
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan