[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Uyển ngữ trong tiếng Hán và tiếng Việt


[/kythuat]
[tomtat]
Uyển ngữ trong tiếng Hán và tiếng Việt
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ UYỂN NGỮ
1.1 Khái niệm uyển ngữ
1.2 Nguồn gốc và sự phát triển của uyển ngữ
1.3 Công dụng của uyển ngữ
1.4 Nguyên tắc vận dụng uyển ngữ và hiệu quả ngữ dụng
1.5 Phân loại
CHƯƠNG 2: CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA UYỂN NGỮ
2.1 Chức năng kiêng kị
2.2 Chức năng lịch sự
2.3 Chức năng che đậy
CHƯƠNG 3: CÁC PHẠM VI SỬ DỤNG CỦA UYỂN NGỮ TRONG TIẾNG HÁN VÀ TIẾNG VIỆT
3.1 Uyển ngữ trong tiếng Hán
3.1.1 Biểu đạt những vấn đề liên quan đến chết chóc
3.1.2 Biểu đạt những vấn đề liên quan đến bệnh tật và khiếm khuyết sinh lý
3.1.3 Biểu đạt những vấn đề liên quan đến tính và bài tiết
3.1.4 Biểu đạt những vấn đề liên quan đến địa vị và nghề nghiệp cao thấp
3.1.5 Biểu đạt những vấn đề liên quan đến sinh hoạt phụ nữ
3.2 Uyển ngữ trong tiếng Việt
3.2.1 Biểu đạt những vấn đề liên quan đến chết chóc
3.2.2 Biểu đạt những vấn đề liên quan đến bệnh tật và khiếm khuyết sinh lý
3.2.3 Biểu đạt những vấn đề liên quan đến tính và bài tiết
3.2.4 Biểu đạt những vấn đề liên quan đến địa vị và nghề nghiệp cao thấp
3.2.5 Biểu đạt những vấn đề liên quan đến sinh hoạt phụ nữ
3.3 Sự tương đồng và khác biệt của uyển ngữ trong tiếng Hán và tiếng Việt
3.3.1 Sự tương đồng
3.3.2 Sự khác biệt
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan