[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu chế tạo thuốc hàn tự động bằng vật liệu trong nước để hàn kết cấu thép thay thế thuốc hàn nhập ngoại

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu chế tạo thuốc hàn tự động bằng vật liệu trong nước để hàn kết cấu thép thay thế thuốc hàn nhập ngoại
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Phần I. KHÁI QUÁT VỀ THUỐC HÀN CHO MÁY HÀN TỰ ĐỘNG
I. Việc bảo vệ mối hàn trong hàn nóng chảy
1. ảnh hưởng của không khí đến mối hàn
2. Công việc bảo vệ mối hàn
3. Các phương pháp bảo vệ mối hàn
4. Bảo vệ mối hàn khỏi sự thâm nhập của ô-xy
5. Bảo vệ mối hàn khỏi sự thâm nhập của hiđrô
6. Vai trò của xỉ hàn
7. Yêu cầu hợp kim hóa mối hàn
II. Thuốc hàn cho máy hàn tự động
1. Hoạt động của máy hàn tự động
2. Tác động của thuốc hàn ở máy hàn tự động
3. Các loại thuốc hàn tự động
III. Thuốc hàn tự động dạng gốm
1. Các nhóm thuốc hàn tự động dạng gốm
2. Vật liệu làm thuốc hàn dạng gốm
Phần II. NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO THUỐC HÀN TỰ ĐỘNG DẠNG GỐM
I. Lựa chọn loại thuốc hàn
II. Lựa chọn các thành phần trong thuốc hàn
III. Quy trình chế tạo thuốc hàn dạng gốm
IV. Dây chuyền thiết bị
V. Sản xuất thử nghiệm thuốc hàn
VI. Công thức pha trộn nguyên liệu
Phần III. KẾT LUẬN
I. Đặc tính kĩ thuật của thuốc hàn chế tạo
II. So sánh với thuốc hàn nhập ngoại
III. Hướng dẫn sử dụng thuốc hàn chế tạo
IV. Khả năng chế tạo trong nước
Phần IV. PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan