[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu chế tạo hệ thống kích thích cho máy phát điện ứng dụng trong các nhà máy nhiệt điện và thuỷ điện trung bình và nhỏ, thay thế hàng nhập khẩu

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu chế tạo hệ thống kích thích cho máy phát điện ứng dụng trong các nhà máy nhiệt điện và thuỷ điện trung bình và nhỏ, thay thế hàng nhập khẩu
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Giới thiệu chung.
2. Cơ sở pháp lý/xuất xứ của đề tài.
3. Tính cấp thiết và mục tiêu nghiên cứu của đề tài.
4. Đối tượng/phạm vi và nội dung nghiên cứu.
5. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước và Cơ sở lý thuyết.
5.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu ngoài nước.
5.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước.
5.3 Phương pháp tiến hành nghiên cứu.
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG KÍCH THÍCH
I.1. Phân loại kích thích.
I.2. Xem xét điều khiển kích thích máy phát.
I.3. Xem xét về mặt điều khiển.
I.4. Chức năng bảo vệ hệ thống.
CHƯƠNG II. KHẢO SÁT LỰA CHỌN MẪU
II.1. Giới thiệu hệ thống kích thích UNITROL5000 của hãng ABB.
II.2. Đặc điểm kỹ thuật của UNITROL 5000.
II.3. Cấu hình hệ thống UNITROL 5000.
II.3.1. Khối chuyển đổi công suất.
II.3.2. Khối mồi từ (Field Flashing) và diệt từ (Crowbar).
II.3.3. Khối điều chỉnh điện áp.
II.3.3.1. Chức năng điều chỉnh.
II.3.3.2. Chức năng giám sát và bảo vệ.
II.3.3.3. Chức năng ghi dữ liệu.
II.3.3.4. Chức năng giám sát bộ xử lý.
II.3.3.5. Chức năng điều khiển ổn định hệ thống công suất (PSS).
II.3.3.6. Chức năng truyền thông với hệ thống.
CHƯƠNG III. THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ
CHƯƠNG IV. THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG, ĐIỀU KHIỂN TRÊN CƠ SỞ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT SỐ
IV.1. Thiết kế mô hình hệ thống.
IV.1.1. Mục tiêu chung khi thiết kế hệ thống.
IV.1.2. Quan điểm thiết kế hệ thống.
IV.1.3. Thông số yêu cầu đáp ứng của hệ thống.
IV.1.4. Thiết kế mô hình cấu trúc hệ thống.
IV.1.5. Nguyên lý điện của hệ thống điều khiển kích thích tĩnh.
IV.2. Nghiên cứu xây dựng phần mềm hệ thống kích thích.
IV.3. Thiết kế chế tạo phần cứng hệ thống kích thích.
IV.3.1. Thiết kế chế tạo hệ thống tủ điều khển.
IV.3.2. Chế tạo card (board) đo lường.
IV.3.2.1. Đặc điểm của board đo lường.
IV.3.2.2. Mô tả.
IV.3.2.3. Sơ đồ cấu trúc chung của board đo lường.
IV.3.2.4. Mô tả chức năng của các khối.
IV.3.2.5. Mô tả DSP TMS320VC5510.
IV.3.3. Chế tạo/ tích hợp bộ điều khiển V1000SE (COB).
IV.3.2.1. Giới thiệu hệ thống môdul PC104 và các card I/O.
IV.3.2.2. Mô tả Môdul PPM-GX500 - PC104 module.
IV.3.2.3. Mô tả Môdul PC104 - PCM-A/D16.
IV.3.2.4. Mô tả phần màn hình hiển thị LK204-25 của hãng MATRIX ORBITAL.
IV.3.2.5. Thiết kế tổng thể phần cứng hộp bộ điều khiển.
IV.3.2.6. Thuyết minh chức năng đáp ứng về giao diện và phím lệnh của bộ điều khiển loại V1000SE (COB).
IV.3.4. Chế tạo panel hiển thị tại chỗ và từ xa.
IV.3.4.1. Mô tả phần màn hình hiển thị của hãng MATRIX ORBITAL.
IV.3.4.2. Mô tả cấu trúc, kích thước bộ điều khiển tại chỗ và từ xa.
IV.3.4.3. Thuyết minh chức năng đáp ứng về giao diện và phím lệnh của bộ điều khiển tại chỗ và từ xa loại V1000SE LCP và RCP.
IV.3.5. Chế tạo/ tích hợp bộ điều khiển công suất.
IV.3.6. Chế tạo/ tích hợp bộ mồi từ.
IV.3.7. Chế tạo/ tích hợp bộ diệt từ.
CHƯƠNG V. THỰC NGHIỆM
V.1. Thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu và hoá chất sử dụng cho nghiên cứu.
V.2. Lắp ráp chạy thử hệ thống.
V.3. Hiệu chỉnh hoàn thiện hệ thống.
V.4. Chạy thủ nghiệm tại nhà máy phát điện 5MW.
V.5. Kết quả thực nghiệm (nêu rõ các điều kiện tiến hành thực nghiệm và kết quả đạt được) và thảo luận.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan