[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu hiệu quả cải thiện hội chứng viêm nhiều dây thần kinh tại Long Sơn, Kim Bôi (Hoà Bình) bằng bánh đa vi chất

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu hiệu quả cải thiện hội chứng viêm nhiều dây thần kinh tại Long Sơn, Kim Bôi (Hoà Bình) bằng bánh đa vi chất
MỤC LỤC
Phần A. TÓM TẮT KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA ĐỀ TÀI
1. Kết quả nổi bật của đề tài.
2. Áp dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống xã hội.
3. Đánh giá thực hiện đề tài đối chiếu với đề cương nghiên cứu đã được phê duyệt.
4. Các ý kiến đề xuất.
Phần B. NỘI DUNG BÁO CÁO CHI TIẾT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI CẤP BỘ
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1. Tính cấp thiết, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài.
1.2. Mục tiêu.
2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Lịch sử các dịch viêm nhiều dây thần kinh ở Việt Nam.
2.1.1. Giai đoạn trước thập kỷ 70 thế kỷ XX.
2.1.2. Giai đoạn từ thập kỷ 80 đến thập kỷ 90 của thế kỷ XX.
2.2. Những hiểu biết về viêm nhiều dây thần kinh và thiếu vitamin B1.
3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
3.1 Thiết kế nghiên cứu.
3.2. Cỡ mẫu, chọn mẫu và đối tượng.
3.3. Phương pháp nghiên cứu.
3.3.1. Sản phẩm can thiệp.
3.3.2. Tổ chức can thiệp, thu thập số liệu và theo dõi.
3.3.3. Các chỉ số nghiên cứu và kỹ thuật thu thập số liệu.
3.4. Phương pháp sử lý số liệu.
3.5. Đạo đức nghiên cứu.
4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Hiệu quả can thiệp vitamin B1 và đa vi chất lên tình trạng bệnh "tê tê, say say".
4.1.1. Đặc điểm nghiên cứu của đối tượng.
4.1.2. Hiệu quả bổ sung vitamin B1 và đa vi chất lên tình trạng dinh dưỡng của người bệnh “tê tê- say say”.
4.1.2.1. Hiệu quả cải thiện các chỉ số nhân trắc dinh dưỡng.
4.1.2.2. Hiệu quả cải thiện các chỉ số hóa sinh dinh dưỡng.
4.1.3. Hiệu quả bổ sung vitamin B1 và đa vi chất đến sự thay đổi tình trạng vitamin B1 cơ thể.
4.1.4. Hiệu quả bổ sung vitamin B1 và đa vi chất đến sự thay đổi các dấu hiệu của bệnh “tê tê, say say”.
4.2. Động học vitamin B1 máu của người bệnh “Tê tê-say say”.
5. BÀN LUẬN
5.1. Hiệu quả cải thiện bệnh “tê tê, say say” bằng bổ sung vitamin B1 và đa vi chất.
5.1.1. Hiệu quả cải thiện tình trạng dinh dưỡng của bổ sung vitamin B1 và đa vi chất.
5.1.2. Hiệu quả cải thiện tình trạng bệnh "tê tê, say say" bằng bổ sung vitamin B1 và đa vi chất.
5.2. Động học vitamin B1máu của người bệnh “tê tê-say say”.
6. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
7. TÀI LIỆU THAM KHẢO
8. PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan