[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu khảo sát thiết kế tính toán và chế tạo bánh răng côn cong dùng trong công nghiệp

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu khảo sát thiết kế tính toán và chế tạo bánh răng côn cong dùng trong công nghiệp
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1 TỔNG QUAN VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
1.1 Tổng quan nghiên cứu ở nước ngoài
1.2 Tổng quan trong nước việc thiết kế, chế tạo bánh răng côn cong
1.3 Ưu nhược điểm của bánh răng côn cong
1.3.1 Ưu điểm
1.3.2 Nhược điểm
1.4 Các hệ bánh răng côn cong và phạm vi nghiên cứu của đề tài
1.4.1 Các hệ bánh răng côn cong
1.4.2 Ưu nhược điểm của từng hệ bánh răng côn răng cong và phạm vi nghiên cứu của đề tài
Chương 2 NGUYÊN LÝ TẠO HÌNH VÀ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ
2.1 Nguyên lý tạo hình bánh răng côn cong
2.1.1 Đối với hệ Gleason
2.1.2 Nguyên lý chế tạo bánh răng Klingelnberg
2.1.3 Nguyên lý chế tạo bánh răng Oerlikon
2.2 Truyền động bánh răng côn răng cong tròn
2.2.1 Số răng của bánh răng nhỏ và bánh răng lớn
2.2.2 Môđun
2.2.3 Góc nghiêng và hướng răng
2.2.4 Prôfin gốc và dạng răng chiều trục
2.2.5 Chọn đường kính danh nghĩa của đầu dao
2.2.6 Chọn hệ số dịch chỉnh và hệ số thay đổi chiều dày tính toán của răng prôfin gốc
2.2.7 Hệ số để tính toán góc chân răng và góc đầu răng bánh răng côn có dạng răng dọc II
2.2.8 Tính toán các thông số hình học
2.3 Yêu cầu kỹ thuật
2.4 Kết luận Chương 2
Chương 3 TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ, LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO - CHẾ TẠO CẶP BÁNH RĂNG
3.1 Tính toán các thông số hình học và thiết kế
3.1.1 Phần mềm tính toán và thiết kế
3.1.2 Các kết quả tính toán các thông số hình học và bản thiết kế
3.2 Quy trình công nghệ chế tạo cặp bánh răng côn cong
3.2.1 Bánh răng chủ động (bánh răng quả dứa)
3.2.2 Bánh răng bị động (bánh răng chậu)
3.2.3 Quy trình công nghệ nhiệt luyện
3.3 Thuật toán chương trình tính và điều chỉnh máy phay răng
3.4 Kết quả chế tạo cặp bánh răng
3.5 Dụng cụ và phương pháp gia công bánh răng côn cong hệ Gleason
3.5.1 Dụng cụ để gia công bánh răng côn cong hệ Gleason:
3.5.2 Các phương pháp gia công bánh răng côn cong hệ Gleason
3.5.3 Chọn hướng quay của đầu dao
Kết luận Chương 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH
[/tomtat]

Bài viết liên quan