[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các ứng dụng dân dụng, hệ thống bơm, quạt gió công nghiệp và các nhà máy dệt sợi

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các ứng dụng dân dụng, hệ thống bơm, quạt gió công nghiệp và các nhà máy dệt sợi
MỤC LỤC
Phần I: TIẾT KIỆM ĐIỆN LÀ YÊU CẦU BỨC THIẾT
I. Sự cần thiết phải tiết kiệm điện.
II. Tiết kiệm điện trên thế giới.
III. Tiết kiệm điện ở Việt nam.
IV. Tiềm năng tiết kiệm điện tại các doanh nghiệp.
V. Các giải pháp tiết kiệm điện.
Phần II: TIẾT KIỆM ĐIỆN TẠI CƠ SỞ DÂN DỤNG
I. Khối văn phòng.
II. Khu vực sản xuất.
Phần III: TIẾT KIỆM ĐIỆN TẠI XÍ NGHIỆP DỆT MAY
I. Tổng quan ngành công nghiệp dệt may.
II. Thực trạng tiêu thụ điện tại các xí nghiệp dệt may.
III. Khảo sát tại CTCP Dệt công nghiệp Hà nội.
IV. Phân tích tình hình tiêu thụ điện năng.
III. Tiềm năng và giải pháp tiết kiệm điện.
IV. Hiệu quả kinh tế-xã hội.
Phần IV: TIẾT KIỆM ĐIỆN TẠI NHÀ MÁY NƯỚC
I. Tổng quan.
II. Khảo sát Nhà máy nước Nam Dư.
III. Các giải pháp tiết kiệm điện năng
Phần V: Chế tạo thiết bị tiết kiệm điện
A. Bộ tiết kiệm điện năng mẫu PS-01/ESC.
B. Thiết bị tiết kiệm điện năng mẫu PS-02/ESC.
Phần VI: KẾT LUẬN
Phần VII: TÀI LIỆU THAM KHẢO
Phần VII: PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan