[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu sản xuất thực phẩm chức năng từ hợp chất có lưu huỳnh chiết xuất từ Súplơ và cải xanh trồng ở Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu sản xuất thực phẩm chức năng từ hợp chất có lưu huỳnh chiết xuất từ Súplơ và cải xanh trồng ở Việt Nam
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
PHẦN I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU VỀ TPCN &CÁC LOẠI RAU HỌ CẢI
I.1 Tình hình nghiên cứu sản xuất Thực phẩm chức năng (TPCN) và TPCN từ rau Họ Cải trên thế giới và ở Việt Nam
I.1.1 Tình hình nghiên cứu sản xuất các loại TPCN trên thế giới
I.1.2 Tình hình nghiên cứu và sản xuất các loại TPCN ở Việt Nam
I.2 Tổng quan về các loại rau họ Cải
I.2.1 Thực vật học
I.2.2 Thành phần hoạt chất của các loại rau họ Cải
I.2.2.1 Hoạt chất có lưu huỳnh và hoạt tính sinh học của chúng
I.2.2.2 Ứng dụng của hoạt chất có lưu huỳnh trong TPCN
I.3 Giới thiệu về cây Nghệ vàng (Curcuma longa L) và hoạt chất curcumin trong củ Nghệ
I.4 Tổng quan về một số phương pháp chiết xuất hợp chất tự nhiên để ứng dụng trong việc chiết xuất hoạt chất có lưu huỳnh của rau họ Cải
PHẦN II: VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
II.1 Nguyên liệu và phương pháp sơ chế
II.1.1 Nguyên liệu là mầm giá
II.1.2 Nguyên liệu là cây
II.2 Nội dung nghiên cứu
II.3 Phương pháp nghiên cứu xác định hoạt chất
II.3.1 Phương pháp nghiên cứu xác định hoạt chất
II.3.2 Phương pháp chiết xuất glycosinolate nhóm sulforaphane và Indol-3-carbinol
II.3.3 Nghiên cứu quy trình công nghệ chế tạo thực phẩm chức năng Sucur
II.3.4 Phương pháp xác định thủy phần
II.3.5 Phương pháp xử lý số liệu
II.4 Thiết bị & dung môi hóa chất nghiên cứu
II.4.1 Thiết bị
II.4.2 Dung môi và hóa chất đã được sử dụng
PHẦN III: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
III.1 Kết quả nghiên cứu sản xuất mầm giá và chế biến hoa suplơ và cây cải xanh
III.1.1 Kết quả nghiên cứu sản xuất mầm giá
III.1.2 Kết quả nghiên cứu chế biến hoa suplơ và cây cải xanh
III.2 Kết quả nghiên cứu việc xác định hàm lượng glycosinolate ở các thời điểm sinh trưởng khác nhau của suplơ và cải xanh
III.2.1 Xác định glycosinolate nhóm sulforaphane
III.2.2 Xác định Glycosinolate nhóm Indol-3-carbinol
III.3 Kết quả nghiên cứu việc chiết xuất glycosinolate
III.3.1 Kết quả khảo sát về các phương pháp chiết xuất
III.3.2 Kết quả khảo sát việc sử dụng dung môi chiết xuất
III.3.3 Kết quả khảo sát về thời gian chiết xuất
III.4 Quy trình chiêt xuất các glycosinolate
III.4.1 Quy trình chiêt xuất các glycosinolate nhóm sulforaphane
III.4.2 Quy trình chiết xuất Glycosinolate nhóm Indol-3-carbinol
III.5 Kết quả các việc nghiên cứu sản xuất TPCN Sucur
III.5.1 Quy trình sản xuất TPCN viên nang sucur
III.5.2 Tiêu chuẩn sản phẩm TPCN - Viên nang SUCUR (gồm 11 mục)
PHẦN IV: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
4.1 Kết luận
4.1.1 Đánh giá đối với các nguyên liệu phục vụ nghiên cứu cũng như sản xuất
4.1.2 Đề tài đã xây dựng được công nghệ chiết xuất hợp chất có lưu huỳnh từ các loại rau họ Chữ thập, với các kết quả
4.1.3 Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm sản phẩm TPCN Sucur 52
4.2 Đề nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan